Proevenboek MULO

20 september • Ton van der Valk

Dit Proevenboek is bestemd voor leraren natuurkunde van de mulo-scholen in Suriname en bevat experimenten die als demonstratieproef voor de klas getoond kunnen worden. De proeven uit het proevenboek zijn ook in Nederland goed te gebruiken. Veel ervan kunnen ook als leerlingproef gedaan worden.  

Bij veel demo-proeven zijn twee filmpjes gemaakt: één met suggesties voor de uitvoering in de klas, de ander met praktische en didactische aanwijzingen voor de docent. Hoewel beide filmpjes voor leraren gemaakt zijn, zijn de uitvoeringsfilmpjes ook geschikt voor leerlingen, voor het geval dat er geen gelegenheid is voor demonstratie in de klas.

 Het schrijven van het Proevenboek is in 2017 gestart als uitvloeisel van het project Nieuwe Natuurkunde in Suriname NiNaS (jan. 2015 – jan. 2017) en wordt in 2019 en 2020 uitgebreid in het kader van het project Blended Learning in muloklassen Natuurkunde in Suriname (BLiNaS). De proeven passen bij het boek dat in Suriname op de MULO gebruikt wordt, Natuurkunde voor nu en straks in context, (editie 1983, 1990). De aanduiding bij een proef verwijst naar het boek, het hoofdstuk en de paragraaf waar de demo voor bedoeld is. Bijvoorbeeld demoproef 1.6.1a verwijst naar par. 6.1 uit het eerste boek (Boek 1). De a geeft aan dat er nog een demoproef b bij die paragraaf is. Bij elke proef wordt aangegeven hoe je de proef uitvoert, wat je erbij nodig hebt en met welke didactische mogelijkheden en valkuilen je erbij te maken krijgt.

Vorige Volgende

We hebben geprobeerd zo veel mogelijk bij elke paragraaf ten minste één bijpassende, korte demonstratieproef te ontwikkelen. De demo’s zijn los van elkaar te gebruiken, zodat de leraar een selectie kan maken van de demo’s die hij/zij in de klas wil tonen.

De proeven die in deel 1 worden beschreven zijn over het algemeen met eenvoudige huis- tuin- en keukenmiddelen, aangevuld met een rolmaat, een krachtmeter en een maatcilinder, uit te voeren. In de loop van het BLiNaS-project hebben tien proefscholen lestrolleys ontvangen. Die bevatten de natuurkundige apparatuur, die bij ingewikkeldere proeven noodzakelijk is. De NVON werkgroep Suriname heeft lestrolleys ook beschikbaar kunnen maken voor andere mulo-scholen in Suriname. Meer informatie bij a.e.vandervalk@uu.nl.

Het Proevenboek valt uiteen in vier delen die overeenkomen met de hoofdstukken die in Suriname in mulo 1, 2, 3 en 4 worden behandeld:


Boek 1 voor MULO 1

Hoofdstuk 1 Inleiding in de natuurkunde

Hoofdstuk 2 Lengte, oppervlakte en volume

Hoofdstuk 3 Massa en volume

Hoofdstuk4 Dichtheid

Hoofdstuk 5 Warmte en energie 

Hoofdstuk 6 Temperatuur

Hoofdstuk 7 Nogmaals warmte

Hoofdstuk 8 Vast vloeibaar en gasvormig

Hoofdstuk 9 Krachten


Boek 2 voor MULO 2

Hoofdstuk 1 Druk

Hoofdstuk 2 Faseveranderingen

Hoofdstuk 3 Vloeistofleer

Hoofdstuk 4 Opwaartse kracht

Hoofdstuk 5 Licht

Hoofdstuk 6 Elektriciteit en magnetisme

Hoofdstuk 7 Mechanica


Boek 3 voor MULO 3

Hoofdstuk 1 Verbranden en verwarmen

Hoofdstuk 2 Vloeistoffen

Hoofdstuk 3 Gassen

Hoofdstuk 4 Licht

Hoofdstuk 5 Elektriciteit

Hoofdstuk 6 Elektrische schakelingen

-

Hoofdstuk 8 De toestand van een stof

Hoofdstuk 9 Geluid


Boek 4 voor MULO 4

-

Hoofdstuk 2 Bewegingsleer

hoofdstuk 3 Kracht en beweging

Hoofdstuk 4 Arbeid en energie

Hoofdstuk 5 Stoffen

Hoofdstuk 6 Vloeistofleer

Hoofdstuk 7 Gassen

Hoofdstuk 8 Warmteleer

Hoofdstuk 9 Licht

Hoofdstuk 10 Elektriciteit

Hoofdstuk 11 Magnetisme

Hoofdstuk 12 Geluid

Hoofdstuk 13 Kernenergie

Leswerk