Boek 1 H3: Massa en volume

11 juni

Met de proeven van dit hoofdstuk kunnen leerlingen ervaren wat het verschil is tussen massa en volume. Ze leren bovendien hoe ze massa en volume kunnen meten.

Proef 1.3.1a Een massabalans maken

Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks Boek 1, hoofdstuk 3, par. 1 Massa

Zie voor de uitvoering, de praktische en de didactische aanwijzingen bij deze demo Proef 1.3.1a Een massabalans maken

Doel van de proef is te laten zien hoe de massa van een voorwerp gemeten wordt. De leerlingen moeten een ‘gevoel’ krijgen wat massa is en het verschil tussen massa en volume leren kennen.

Proef 1.3.1.b Massa's meten met een balans laat zien hoe de massa met de in de leskist opgenomen balans gemeten kan worden.

In de Les-trolley Natuurkunde zit een blok met standaardmassa’s (kleinste massa 10 g). Er is ook een drager met massa’s van 5, 10 , 20 en 50 gram. Zie foto. U kunt massa’s tot 0,5 gram nauwkeurig meten door gebruik te maken van paperclips (massa 0,5 gram per stuk) en van Surinaamse munten van 10 cent (massa 2,0 gram per stuk). bron: http://www.dna.sr/media/20518/muntwet_1960.pdf

Alternatief voor deze demo: proef 2 (De balans. Het meten van massa) op blz. 74 – 75 van ‘Natuurkunde voor nu en straks Boek 1. Deze is geschikt als u over een balans met massastukken beschikt.

Surinaamse context: wegi in het Waaggebouw aan de Waterkant in Paramaribo 

In het Waaggebouw is nog altijd een originele oude wegi (weegschaal, eigenlijk: een balans) aanwezig. Het Waaggebouw werd ook wel Kofiwegi genoemd. Letterlijk vertaald: koffie weegschaal. In het verleden werden er allerhande producten gewogen, zoals koffie, suiker, zout, tabak, indigo, cacao en luxe stoffen voor de vrouwen van de rijke plantage-eigenaren. Maar ook tot slaaf gemaakte mensen werden op de balans gezet, gemeten en verhandeld in afwachting van verscheping naar hun nieuwe ‘eigenaar’.

Proef 1.3.2a Massa en materiaal geeft aan hoe u met massa en volume aan de slag kunt.

Proef 1.3.2b Volume en materiaal laat juist zien dat gelijke massa's geen gelijk volume hoeven te hebben.

 

Leswerk