Jong NVON

Jong NVON is de afdeling van de NVON waar startende docenten in de natuurwetenschappen elkaar inspireren om hun ambities voor het docentschap verder vorm te geven. Jong NVON biedt docenten een netwerk waarbinnen uitwisseling en talentontwikkeling plaats vindt.

Jong NVON en talentontwikkeling
Talentontwikkeling betekent voor Jong NVON professionalisering op het gebied van vakinhoud, didactiek, communicatie en rechtspositie. Op deze wijze vermindert Jong NVON de drempels voor startende docenten, om door te groeien tot professionals die hun idealen waar kunnen maken.

Broedplaats jong talent
Daarnaast is Jong NVON een broedplaats voor jong talent in de vakvereniging. Jonge docenten maken via Jong NVON kennis met de vakvereniging en de kansen die het vrijwilligerswerk kan bieden voor zelfontplooiing en ontwikkeling van het docentschap.

Bestuurscommissie
Jong NVON is ook de bestuurscommissie van NVON die nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij en dus ook in het onderwijs actief volgt en ontsluit voor de NVON. Jong NVON vervult hierin een gidsfunctie.

Ontwikkel je professie met Jong NVON
Aansluiten bij een vakvereniging draagt bij aan de ontwikkeling van je professie. Om dat te laten zien aan jonge docenten organiseert Jong NVON haar activiteiten. Maar ook omdat we het gewoon leuk vinden om te doen! En we zoeken altijd versterking van ons team.

 

Jong NVON bestaat uit:

 Laura Janssen (scheikunde), voorzitter

 Pieter Schutz (Toa)

 Hendrik Asper (natuurkunde)

 Tom Snijder (biologie)

 Tim van Dulmen (scheikunde)

 Marijn van Nijhuis (natuurkunde)

 Mariëlla Verhage (natuurkunde)

 Karin Zeeuwen-van Nunen (ondersteuning NVON)


Meer weten over Jong NVON?
Kijk op www.jongnvon.nl en/of op Facebook.

Over NVON

Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen

  • Voor hoogwaardig en beter onderwijs
  • Ontwikkeling van je vakkennis
  • Partner voor de professionele docent
  • Service en verdieping
Word lid
Word nu lid van de NVON
Ik doe mee!