<title>NVON</title>

Curriculum.nu

De NVON maakt zich hard voor goed onderwijs. Om die reden probeert de NVON zoveel als mogelijk mee te praten over het onderwijs in de natuurwetenschappelijke vakken en techniek&technologie. Zo levert de NVON ook input bij curriculum.nu. Dat doen we via een speciale groep met onderwijsspecialisten die speciaal voor dit doel in het leven is geroepen, via het organiseren van klankbordbijeenkomsten, via digitale peilingen en door via de FvOv commentaar te leveren op het proces. 

De NVON probeert in dit proces constructief maar ook kritisch mee te denken.

 

Hieronder staan de meest relevante stukken met betrekking tot curriculum.nu weergegeven.

 

 

Hier vindt u een aantal artikelen over Curriculum.nu die in de media van de NVON zijn verschenen.

 

Hieronder vindt u de gepubliceerde documenten:

2017

Conceptvisie op de bouwstenen Mens en Natuur

Visiedocument van de NVON voor de natuurwetenschappen en techniek

2018

Roadmap Curriculum.nu

Eerste tussenproduct ontwikkelteam Mens en Natuur

Werkopdracht ontwikkelsessie 2

Tweede tussenproduct ontwikkelteam Mens en Natuur

Derde tussenproduct ontwikkelteam Mens en Natuur

Kamerbrief over het verloop en vervolg curriculumherziening primair en voortgezet onderwijs

2019

Vierde tussenproduct ontwikkelteam Mens en Natuur

Vijfde tussenproduct ontwikkelteam Mens en Natuur

Consultatieverslag 5e consultatieperiode Mens en Natuur

Voorstellen op hoofdlijnen Curriculum.nu

Voorstellen ontwikkelteam Mens en Natuur

Toelichting Mens en Natuur

Schematische weergave Mens en Natuur

Kaartenset Mens en Natuur

Persbericht NVON over de presentatie van de voorstellen van de ontwikkelteams Curriculum.nu

Reactie kabinet op bouwstenen leergebieden Curriculum.nu

Reactie FvOv op kamerbrief Curriculum.nu

2020

Reactie FvOV op AO van 5 maart 2020 betreffende Curriculum.nu

Kamerbrief bijstelling en aanscherping vervolgproces curriculum

Reactie FvOv op kamerbrief bijstelling en aanscherping vervolgproces curriculum

Kamerbrief instelling wetenschappelijke curriculumcommissie

Brief aan minister Slob in zake Wetenschappelijke Curriculumcommissie

2021

Kaders voor de toekomst. Tussenadvies 1 Wetenschappelijke Curriculumcommissie

Doel en ruimte. Tussenadvies 2 Wetenschappelijke Curriculumcommissie