Bestuurscommissies

Naast de zeven vakinhoudelijke secties heeft de NVON verschillende bestuurscommissies die specifieke (vakoverstijgende) belangen behartigen. De commissies komen regelmatig bijeen en adviseren het bestuur.

Korting voor NVON leden op NewScientist! Lees meer