Bestuurscommissies

Naast de zeven vakinhoudelijke secties heeft de NVON verschillende bestuurscommissies die specifieke (vakoverstijgende) belangen behartigen. De commissies komen regelmatig bijeen en adviseren het bestuur.

De succesvolle cursus 'Onderzoeken leren in het vmbo' gaat weer van start! Wil je meedoen? Schrijf je snel in! Lees meer