Bestuurscommissies

Naast de zeven vakinhoudelijke secties heeft de NVON verschillende bestuurscommissies die specifieke (vakoverstijgende) belangen behartigen. De commissies komen regelmatig bijeen en adviseren het bestuur.

De NVON organiseert een CoCo op locatie bij Eekels Technology BV. Ga je mee? Lees meer