Bestuurscommissies

Naast de zeven vakinhoudelijke secties heeft de NVON verschillende bestuurscommissies die specifieke (vakoverstijgende) belangen behartigen. De commissies komen regelmatig bijeen en adviseren het bestuur.

De NVON organiseert i.s.m. Rijkswaterstaat een unieke CoCo op Locatie. Kom je ook? Wees er snel bij, vol=vol! Lees meer