<title>NVON</title>

BC Wetenschapsoriëntatie

In november 2016 is de BC Wetenschapsoriëntatie opgericht.

BC Wetenschapsoriëntatie

Het vak ‘Wetenschapsoriëntatie’, dat op veel scholen is voortgekomen uit het vak Algemene Natuurwetenschappen (ANW), is sterk in ontwikkeling.

De BC Wetenschapsoriëntatie stelt zich ten doel de mogelijkheden te verkennen om leerlingen een goede wetenschappelijke toerusting mee te geven.

Dat zou betekenen een goede training op de volgende drie gebieden:

academische vaardigheden, wetenschapsfilosofische inzichten en wetenschappelijke overzichtskennis.

De BC Wetenschapsoriëntatie wil daarvoor de mogelijkheden binnen die gebieden onderzoeken en bespreken met docenten door middel van de NVON-site, artikelen in de NVOX, het organiseren van inspiratiemiddagen, site-visits, cursussen en conferenties.

 

Samenstelling bestuurscommissie

Tim van Dulmen, Robbert Kluijtmans, Huib van Drooge, Arnoud Pollmann, Ida van Genderen, Piet Swierstra en Ton Brink.

Wilt u in contact komen met onze bestuurscommissie, gebruik hiervoor ons contactformulier