Zomersluiting NVON-secretariaat

In verband met de zomervakantie is het secretariaat gesloten van vrijdag 15 juli tot maandag 22 augustus 2016.

Alle ingekomen e-mails en berichten via het website-formulier worden vanaf maandag 22 augustus in behandeling genomen.
(Dit geldt eveneens voor de ledenadministratie, bestellingen voor de NVON-Ledenservice en aanmeldingen voor cursussen/nascholing e.d.)

Bent u NVON-lid en heeft u vragen inzake uw rechtspositie, dan kunt u contact opnemen met Rechtspositie-adviesbureau Evers, Pijlkruid 7, 4102 KE Culemborg, tel: 0345-531324, e-mail evers.rechtspositie@gmail.com (Indien noodzakelijk: uw NVON-lidnummer staat vermeld op de ledenpas en het adreslabel van NVOX.)

Indien u als NVON-lid een beroep moet doen op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering of hier vragen over heeft, dan kunt u contact opnemen met: Elswout Assurantie Groep, Postbus 121, 2002 CC Haarlem, Tel: 023-7510000, e-mail: info@elswoutgroep.nl

Alleen in zéér dringende gevallen kunt u contact opnemen met: voorzitter@nvon.nl of secretaris@nvon.nl

Lid worden

besprekingen examens

Er zijn geen landelijke besprekingen van de herexamens.

U kunt wel op het forum met uw collega's van gedachten wisselen, vragen stellen en commentaar geven op de examens!

NVON-Oorkonde voor (bijzondere) leerlingen bij het eindexamen

De NVON heeft sinds een aantal jaren een initiatief ontwikkeld om leerlingen, die een speciale prestatie in een van de bèta-vakken geleverd hebben, daarvoor te eren door middel van een oorkonde. Hierop wordt jaarlijks door vele docenten met groot enthousiasme gereageerd! Wij hopen hiermee een steentje bij te dragen aan de waardering voor deze vakken in breder verband. Daarom stellen wij ook dit jaar weer de oorkondes (kosteloos) ter beschikking. Onder vermelding van het gewenste aantal oorkondes en het verzendadres kunt u eenvoudig bestellen via

vernieuwde inhoud

Bestuurssamenstelling    Het bestuur bestaat uit het dagelijks bestuur, aangevuld met de voorzitters van de sectiebesturen van natuurkunde, scheikunde, biologie, NLT,... meer
  De NVON heeft voor haar leden een contract met een verzekeringsmaatschappij gesloten zodat leden individueel korting kunnen krijgen op hun verzekeringspremies. Daarnaast heeft de NVON... meer
Om een bericht in de nieuwsbrief te krijgen kunt u een mailtje naar de redactie van de betreffende nieuwsbrief sturen: Voor de NVON-Nieuwsbrief: Ronald Korporaal: ronald.korporaal@... meer
De NVON nieuwsbrief van de vereniging komt elke maand uit en bevat nieuws over de vereniging en algemene zaken het bèta-onderwijs betreffende.   Opgeven kunt u zich via het... meer
De NVON nieuwsbrief van de vereniging komt elke maand uit en bevat nieuws over de vereniging en algemene zaken het bèta-onderwijs betreffende.   Opgeven kunt u zich via het ... meer

‘Doen we practicum? Thema’s uit de biologie’

Op het NVON-congres op 20 april j.l. zijn de twee delen van ‘Doen we practicum? Thema’s uit de biologie’ gepresenteerd. 
In deze uitgave zijn de oorspronkelijke practica van Biothema, het biologiestandaardwerk uit de jaren zeventig, verzameld, aangevuld en getoetst op hun bruikbaarheid in het huidige curriculum. 

Zie voor verdere informatie hier de flyer. Voor het direct bestellen van de boeken, klik hier.

Rachel Baan overhandigt Rapport Omdenkers

Rachel Baan, docent van het jaar 2015 en bestuurslid van de sectie Techniek & Technologie, samen met minister Bussemaker en Doekle Terpstra bij de overhandiging van rapport  van de denktank Omdenkers. Klik hier voor het volledige artikel.

Nieuws

Maandelijks verzamelt een van onze leden de bruikbare artikelen uit techniekbladen.

In de zomereditie van de Terugkoppeling over Meisjes schrijven we over de zin en onzin van lessen speciaal voor meisj

De Terugkoppeling over meisjes stuurt je door naar bronnen met meer informatie.

Vacature Scholengemeenschap Bonaire

2 docenten Natuurkunde  
Zie www.banboneirubek.com

Vacatures Carmelcollege

Stichting Carmelcollege zoekt docenten voor diverse bètavakken. Parttime of fulltime aan de slag op één van de 50 VO-locaties van Carmel? Bekijk dan onze vacatures voor:
Docent natuurkunde
Docent scheikunde
Docent biologie
Docent techniek 
Of kijk op www.carmel.nl/vacatures 

Laatste lesmateriaal

Omschrijving: