Vacature: hoofd NVON-bureau

De NVON zoekt: hoofd NVON-bureau (m/v). Het gaat om een baan van 0,4 tot 0,6 fte, in overleg te bepalen.

Het hoofd NVON-bureau blijft in dienst van de eigen school en krijgt op basis van vakbondsfaciliteiten (GOVAK-regeling) vrijstelling van schoolactiviteiten voor de omvang van de aanstelling bij de NVON. Voorwaarde voor deze regeling is dat men werkt op een vo of mbo instelling. Deze functie biedt een goede gelegenheid om uw netwerk te verbreden en nieuwe vaardigheden op te doen.
Behalve dat u zelf uw belangstelling voor deze functie kenbaar kunt maken, kunt u natuurlijk ook het bestuur wijzen op naar uw oordeel geschikte kandidaten.
Voor informatie over de werkzaamheden en/of het kenbaar maken van uw interesse kunt u contact opnemen met Huib van Drooge, tel. (075) 6288639, e-mail: voorzitter@nvon.nl

Voor meer informatie over de werkzaamheden en de functie-eisen, klik hier.

Uw sollicitatie, voorzien van een recent cv, kunt u sturen naar 

De sluitingsdatum voor deze vacature is 5 november 2016.

vernieuwde inhoud

Toa-congres is vol. Wil je op de reservelijst? Mail dan naar info@toa-poa.nl Nieuw handboek voor TOA's http://toa-handboek.ccvshop.nl/ Klik hier voor het programma congres 10 november 2016 Wil... meer
De NVON nieuwsbrief van de vereniging komt om de 2 weken uit en bevat nieuws over de vereniging en algemene zaken het bèta-onderwijs betreffende.   Opgeven kunt u zich via het ... meer
De Terugkoppeling werkt naast met een vaste redactie ook met gastredacteurs. Gastredacteurs denken mee over de inhoud van het magazine, contacteren interessante experts, en schrijven vaak mee over... meer
In het winternummer van 2016 schrijven we over geld. Als ons sectiebudget een miljoen was zag het onderwijs er heel anders uit. Voor nu zijn we op zoek naar besparingstips. Of heeft jouw school... meer
Bestuurssamenstelling    Het bestuur bestaat uit het dagelijks bestuur, aangevuld met de voorzitters van de sectiebesturen van natuurkunde, scheikunde, biologie, NLT,... meer

Lid worden

Laatste Nieuws

In September zijn een 5 tal inspraak bijeenkomsten geweest met NVON leden en niet leden, een klein verslag van deze bijeenkomsten is hier te vinden.

Op 2 november gaat de basiscursus Technisch Onderwijsassistenten weer van start. Bent u een beginnende TOA of hebt u nooit een specifieke opleiding gevolgd en wilt u de praktische en/of pedagogisch-didactische vaardigheden verder ontwikkelen? Dan is deze opleiding iets voor u!

De NVON draagt zorg voor het leveren van een  lid voor de vaststellingscommissies eindexamen van het CvTE voor rekentoets 3F voor 173 of  287  uur.

 

Toa-congres is vol.

‘Doen we practicum? Thema’s uit de biologie’

Op het NVON-congres op 20 april j.l. zijn de twee delen van ‘Doen we practicum? Thema’s uit de biologie’ gepresenteerd. 
In deze uitgave zijn de oorspronkelijke practica van Biothema, het biologiestandaardwerk uit de jaren zeventig, verzameld, aangevuld en getoetst op hun bruikbaarheid in het huidige curriculum. 

Zie voor verdere informatie hier de flyer. Voor het direct bestellen van de boeken, klik hier.

Vacature CvTE

De NVON is op zoek naar ​een  lid voor de vaststellingscommissies eindexamen van het CvTE voor

rekentoets 3F

Klik hier voor meer informatie

Update werken met gevaarlijke stoffen - workshop

Werk je met gevaarlijke stoffen?  Wist je al dat de regelgeving veranderd is, er nieuwe symbolen zijn (CLP) en er nieuwe veiligheidsinformatiebladen zijn? VAPRO biedt een workshop GHS/CLP aan zodat je handvatten krijgt om in jouw dagelijkse werk praktisch met de CLP-verordening om te gaan. Ruim 240 TOA’s hebben deze workshop reeds gevolgd en met een 8 beoordeeld. We kunnen deze workshop ook op locatie uitvoeren. Voor meer informatie en inschrijving, klik hier

Vacatures Leermiddelenontwikkelaar Natuurkunde/Scheikunde/Biologie

 

De Learning Portal is één van de pijlers van gepersonaliseerd leren bij Kunskapsskolan Nederland. Voor het ontwikkelen van digitale content zoeken we voor aankomend schooljaar nieuwe (digitale) leermiddelenontwikkelaars voor de vakken natuurkunde, scheikunde en biologie.

Wilt u bijdragen aan de innovatie van het Nederlandse onderwijs, dan horen we graag van u! Voor meer informatie: klik hier

 

Workshop ‘Veilig voorbereiden van proeven in het onderwijs’

Ben je je bewust van alle risico’s tijdens het voorbereiden, uitvoeren of opruimen van een proef? Gebeurt er bij jou rondom het practicum wel een iets dat je niet had verwacht en –achteraf gezien- had je andere voorzorgsmaatregelen moeten nemen? Een belangrijke voorbereiding voor het veilig uitvoeren van proeven en experimenten is de zogenaamde Taak Risico Analyse (TRA). Je leert hoe je op een gestructureerde manier bewust naar risico’s rondom proeven kunt kijken, om vervolgens passende afspraken te maken en maatregelen te treffen. Tijdens deze praktijkgerichte workshop leer je hoe je de TRA methodiek effectief toepast en verankert in de organisatie. Voor meer info klik hier

Chem4all schakelprogramma voor scheikundedocenten

Het Chem4All schakelprogramma is voor scheikundedocenten die zich inhoudelijk willen verdiepen in een specifiek domein in de scheikunde. Gerenommeerde chemiedocenten verbonden aan universiteiten in Nederland verzorgen cursussen over deelgebieden in de scheikunde. Chem4All biedt u de gelegenheid inhoudelijk te verdiepen in (nieuwe) examenonderwerpen, zoals Groene Chemie & Technologie en Industriële Chemie, en/of om uw kennis over een specifiek deelgebeid te updaten en kennis te nemen van hedendaagse ontwikkelingen. De cursussen worden verspreid over het jaar 2016-17 gegeven en beslaan ongeveer 6 bijeenkomsten. De eerste cursussen, te weten Organische Chemie en Groene Chemie & Technologie, starten op resp. 26 augustus en 2 september 2016. Inschrijving is mogelijk tot op het laatste moment. Erkenning van de Chem4All cursussen voor het Register Leraar is aangevraagd. De cursussen kunnen bijv. vergoed worden door uw school uit uw persoonlijk opleidingsbudget. Kijk voor meer informatie op de website http://www.beta4all.nl/prog_chem4all.htm.   

Laatste lesmateriaal

Omschrijving: