Informatie/discussiebijeenkomsten in het kader van de verdiepingsfase Onderwijs 2032

Eind 2014 heeft het Platform Onderwijs2032 de opdracht gekregen om te onderzoeken of het  onderwijs (zowel po als vo) nog wel up-to-date is voor de toekomst.

In januari 2016 is het eindadvies door platformvoorzitter Paul Schnabel aangeboden aan staatssecretaris Sander Dekker. Veel leraren waren echter niet op de hoogte van het advies of voelden zich er niet bij betrokken. De Onderwijscoöperatie (OC) heeft daarom met de staatssecretaris afgesproken eerst een verdiepende en verbredende fase in te lassen om gesprekken met leraren te voeren, voordat een nieuw curriculum kan worden opgesteld. 
Deze fase zal duren tot 1 november 2016.

De NVON als vakorganisatie van de natuurwetenschappen en techniek & technologie gaat in het kader van deze verdiepingsfase discussiebijeenkomsten houden.

De bijeenkomsten hebben als doel een antwoord te geven op:
1. Geeft het advies van Schnabel de juiste richting voor een nieuw curriculum?
2. Hoe kan en wil de beroepsgroep invulling en uitvoering geven aan een nieuw curriculum?

Voor data en locaties van de open bijeenkomsten, georganiseerd door de NVON, zie de agenda

Om direct aan te melden voor een NVON-bijeenkomst, klik hier

Op de site van de Onderwijscoöperatie vindt u alle georganiseerde bijeenkomsten in dit kader. Voor meer informatie, klik hier

Bent u niet in de gelegenheid een van de bijeenkomsten te bezoeken, dan kunt u ook deelnemen aan de online dialoog op 26 september. Voor meer informatie, klik hier

vernieuwde inhoud

De natuurkundenieuwsbrief van de NVON komt elke maand uit.  Opgeven kunt u zich via het inschrijfformulier Uitschrijven gaat via het uitschrijfformulier  Heeft u nieuws... meer
Bestuurssamenstelling    Het bestuur bestaat uit het dagelijks bestuur, aangevuld met de voorzitters van de sectiebesturen van natuurkunde, scheikunde, biologie, NLT,... meer
De NVON nieuwsbrief van de vereniging komt elke maand uit en bevat nieuws over de vereniging en algemene zaken het bèta-onderwijs betreffende.   Opgeven kunt u zich via het ... meer
De ANW nieuwsbrief Deze komt onregelmatig uit. Opgeven kunt u zich via het inschrijfformulier  Uitschrijven gaat via het uitschrijfformulier. Heeft u nieuws of iets te melden... meer
De NVON nieuwsbrief van de vereniging komt elke maand uit en bevat nieuws over de vereniging en algemene zaken het bèta-onderwijs betreffende.   Opgeven kunt u zich via het... meer

Lid worden

Vacatures Leermiddelenontwikkelaar Natuurkunde/Scheikunde/Biologie

 

De Learning Portal is één van de pijlers van gepersonaliseerd leren bij Kunskapsskolan Nederland. Voor het ontwikkelen van digitale content zoeken we voor aankomend schooljaar nieuwe (digitale) leermiddelenontwikkelaars voor de vakken natuurkunde, scheikunde en biologie.

Wilt u bijdragen aan de innovatie van het Nederlandse onderwijs, dan horen we graag van u! Voor meer informatie: klik hier

 

‘Doen we practicum? Thema’s uit de biologie’

Op het NVON-congres op 20 april j.l. zijn de twee delen van ‘Doen we practicum? Thema’s uit de biologie’ gepresenteerd. 
In deze uitgave zijn de oorspronkelijke practica van Biothema, het biologiestandaardwerk uit de jaren zeventig, verzameld, aangevuld en getoetst op hun bruikbaarheid in het huidige curriculum. 

Zie voor verdere informatie hier de flyer. Voor het direct bestellen van de boeken, klik hier.

Update werken met gevaarlijke stoffen - workshop

Werk je met gevaarlijke stoffen?  Wist je al dat de regelgeving veranderd is, er nieuwe symbolen zijn (CLP) en er nieuwe veiligheidsinformatiebladen zijn? VAPRO biedt een workshop GHS/CLP aan zodat je handvatten krijgt om in jouw dagelijkse werk praktisch met de CLP-verordening om te gaan. Ruim 240 TOA’s hebben deze workshop reeds gevolgd en met een 8 beoordeeld. We kunnen deze workshop ook op locatie uitvoeren. Voor meer informatie en inschrijving, klik hier

Vacature CvTE

De NVON is op zoek naar ​een  lid voor de vaststellingscommissies eindexamen van het CvTE voor

rekentoets 3F

Klik hier voor meer informatie

Masterclass Duurzaamheid & Groene Chemie, “Redeneren(d) over duurzaamheid en groene chemie in het vo.”

In het nieuwe examenprogramma scheikunde is duurzaamheid en groene chemie een nieuw vakinhoudelijk onderwerp, zowel in het CE als in het SE. Leerlingen moeten in staat zijn om kennis over deze onderwerpen te gebruiken in redeneringen, bijvoorbeeld om een beargumenteerde afweging te maken welk chemisch proces de voorkeur verdient.
Maar wat is dat eigenlijk: redeneren over duurzaamheid en groene chemie, wat verstaan experts eronder? Deze masterclass is een goede gelegenheid om inspiratie op te doen en bij te leren.
In een luistercollege op 14 september laten we een aantal experts op dit vakgebied aan het woord. Voor meer informatie en aanmelden, klik hier

Workshop ‘Veilig voorbereiden van proeven in het onderwijs’

Ben je je bewust van alle risico’s tijdens het voorbereiden, uitvoeren of opruimen van een proef? Gebeurt er bij jou rondom het practicum wel een iets dat je niet had verwacht en –achteraf gezien- had je andere voorzorgsmaatregelen moeten nemen? Een belangrijke voorbereiding voor het veilig uitvoeren van proeven en experimenten is de zogenaamde Taak Risico Analyse (TRA). Je leert hoe je op een gestructureerde manier bewust naar risico’s rondom proeven kunt kijken, om vervolgens passende afspraken te maken en maatregelen te treffen. Tijdens deze praktijkgerichte workshop leer je hoe je de TRA methodiek effectief toepast en verankert in de organisatie. Voor meer info klik hier

Chem4all schakelprogramma voor scheikundedocenten

Het Chem4All schakelprogramma is voor scheikundedocenten die zich inhoudelijk willen verdiepen in een specifiek domein in de scheikunde. Gerenommeerde chemiedocenten verbonden aan universiteiten in Nederland verzorgen cursussen over deelgebieden in de scheikunde. Chem4All biedt u de gelegenheid inhoudelijk te verdiepen in (nieuwe) examenonderwerpen, zoals Groene Chemie & Technologie en Industriële Chemie, en/of om uw kennis over een specifiek deelgebeid te updaten en kennis te nemen van hedendaagse ontwikkelingen. De cursussen worden verspreid over het jaar 2016-17 gegeven en beslaan ongeveer 6 bijeenkomsten. De eerste cursussen, te weten Organische Chemie en Groene Chemie & Technologie, starten op resp. 26 augustus en 2 september 2016. Inschrijving is mogelijk tot op het laatste moment. Erkenning van de Chem4All cursussen voor het Register Leraar is aangevraagd. De cursussen kunnen bijv. vergoed worden door uw school uit uw persoonlijk opleidingsbudget. Kijk voor meer informatie op de website http://www.beta4all.nl/prog_chem4all.htm.   

Nieuws

De NVON draagt zorg voor het leveren van een  lid voor de vaststellingscommissies eindexamen van het CvTE voor rekentoets 3F voor 173 of  287  uur.

 

ENSCHEDE - Van 23 juli tot en met 1 augustus werd de 48e Internationale Chemieolympiade (IChO) gehouden aan d

Laatste lesmateriaal

Omschrijving: