BC Arbo-zaken

"De arbeid bevrijdt ons van drie grote rampen: de verveling, de ondeugd, en de armoede."

De BC Arbo-zaken houdt zich bezig met de arbeidsomstandigheden in de natuurwetenschappelijke vakken in het voortgezet onderwijs.

Regelgeving en overleg Voion

In het (natuurwetenschappelijk) onderwijs blijkt behoefte aan een duidelijke, waar nodig, specifieke regelgeving voor het onderwijs.

Zo kunnen er vragen leven bij toa’s en docenten over bijvoorbeeld veiligheid in het practicumlokaal, het opslaan van stoffen op school of wie binnen school verantwoordelijk is voor het naleven van de Arbowet en -regelgeving.

Voor een goede interpretatie van algemene Arbowet en -regelgeving voor het onderwijs is overleg met de organisatie ‘VO in ontwikkeling’ (Voion) en andere  instanties. Voion kan, op aanvraag van o.a. de NVON, onderzoeken uitvoeren over onderwerpen die het onderwijs aan gaan. Praktische zaken, zoals ‘van het gas af’, zijn ook onderwerpen die scholen aan gaan, en het is dan van belang goed uit te zoeken welke opties en vereisten scholen met betrekking tot dit onderwerp hebben. Op basis van deze onderzoeken worden VO-signalen geschreven en verspreid.

Informatie en contact

Via de site ‘Veilig Practicum’ is veel Arbogerelateerde informatie te vinden die van toepassing is in het onderwijs. 

Voor contact met de commissie over Arbogerelateerde vragen kan gebruik gemaakt worden van het e-mailadres veiligpracticum@nvon.nl

Samenstelling bestuurscommissie

Myra Albers, Bert de Jong, Mirjam de Kruif, Claudia de Leeuw, Hans Molendijk en Corine Hijmissen. 

Over NVON

Over NVON

  • Voor hoogwaardig en beter onderwijs
  • Partner voor de professionele docent
  • Service en verdieping
Ja, ik doe mee

Haal alles uit uw lidmaatschap met mijnNVON

Word nu lid van de NVON
Ik doe mee!