BC vakbondsactiviteiten

"Een goede vakinhoud en de voorwaarden waaronder je werkt, hebben één op één met elkaar te maken. Die kunnen niet los van elkaar gezien worden."

De NVON is sinds 2008 aangesloten bij de Federatie van Onderwijs vakorganisaties, die in dat jaar nog onder een andere naam opereerde, namelijk Federatie onderwijsbonden CMHF/MHP. Het doel van de bestuurscommissie is het adviseren van het AB, het DB van de NVON en het AB van de FvOv ten aanzien van vakbondsactiviteiten.

Via de bestuurscommissie hebben de NVON-leden invloed op de standpunten die worden uitgedragen in de FvOv. Daarnaast is het een manier om legitimatie te verkrijgen voor standpunten over de diverse onderwerpen die de agenda passeren. Sinds 2014 is door de FvOv een platform ‘Onderwijskamer’ ingesteld. Het doel hiervan is om samen met andere vakverenigingen onderwijskundige vraagstukken te bespreken en die via het FvOv bestuur landelijk aanhangig te maken. Iedere vakvereniging mag met maximaal twee personen aan deze besprekingen deelnemen. Dit mogen bestuursleden zijn, maar ook andere geïnteresseerden/deskundigen. De BC Vakbondsactiviteiten maakt hier ook gebruik van.

Indien u geïnteresseerd bent in (een van ) deze zaken, dan bent u van harte welkom op onze bijeenkomsten in Culemborg.

Samenstelling bestuurscommissie

Myra Albers, Henry van Bergen, Mark Dirken, Patrick van de Geijn, Jean-Pierre van Nelk en Harm Wieldraaier

Over NVON

Over NVON

  • Voor hoogwaardig en beter onderwijs
  • Partner voor de professionele docent
  • Service en verdieping
Ja, ik doe mee
NVON Nieuwsbrief

Wil je de tweewekelijkse nieuwsbrief ontvangen? Meld je nu aan.

Aanmelden