BC NVON-reeks

"Boeken zijn als mensen: ze maken een bepaalde al dan niet prettige indruk op ons, nog voor we ze hebben leren kennen."

(Cees Buddingh, Nederlands letterkundige, 1918-1985)

Bestuurscommissie NVON-reeks

Het doel van de BC NVON-reeks is de beschikbaarheid vergroten van onderwijsmateriaal van goede kwaliteit bestemd voor VO-docenten in de natuurwetenschappen (ook voor degenen die nog in opleiding zijn) om hen zo te ondersteunen in hun lespraktijk. Daarbij wordt aandacht gegeven aan het op peil houden van de kennis die daarvoor van belang is; bijbehorend (les)materiaal is via de website te downloaden. Verspreiding van de boekenreeks vindt plaats via berichtgeving in NVOX, door verkoop via de NVON-webshop (https://www.nvonwebshop.nl), bij de stands op verschillende conferenties en via de contacten ‘in het veld’.

 

Recent verschenen boeken

Eind mei 2020 is het boek Beter weten over eten gereedgekomen. Behalve over gezonde voeding gaat dit boek ook over de eerlijke en duurzame productie van ons voedsel.

Het boek bestaat uit 28 artikelen en 31 leeractiviteiten. De artikelen gaan over de thema’s:1. Consumeren 2. Bewerken en conserveren, 3. Produceren en 4. Voeding in de toekomst. De leeractiviteiten staan kort beschreven in het boek; het bijbehorende, downloadbare lesmateriaal is te vinden op de website van de NVON (https://nvon.nl). De redactie van dit boek werd gevormd door Joke van der Aalsvoort, Marieke Coebergh van den Braak, Marijke Domis-Hoos en Clasien Lever-de Vries.

Recenter, in september 2022, is er een boek verschenen met de titel Plan Bèta dat gaat over Bèta-onderwijs voor duurzame ontwikkeling. Dit boek laat een opbouw zien in negen hoofdstukken die geschreven zijn door diverse auteursteams en die het thema duurzaamheid vanuit verschillende invalshoeken benaderen en beschrijven. De redactie werd gevormd door Marcel Kamp, Maarten Nypels, Gerben de Jong, Albert Pilot, Hanneke Roozendaal en Michiel Vogelenzang.

 

De toekomst

Er staan drie nieuwe boeken ‘op stapel’ die vermoedelijk alle drie in 2023 zullen verschijnen.

  • Een boek met als titel Effectief demonstreren-Showdechemie.

In het nieuwe boek komt meer aandacht voor de didactiek: wat leerlingen kunnen leren van een bepaalde demo en hoe je dit kunt bereiken. Het boek biedt gereedschap aan voor de keuze van leerdoelen en voor de inrichting van leerepisodes met demonstraties. Hierbij krijgt de rol van demonstraties bij het leren van een aantal denk- en werkwijzen extra aandacht. Het boek zal een aantal niet eerder opgenomen demo’s gaan bevatten. Daarnaast is uit de twee vorige boeken (Showdechemie 1 en 2) een keuze gemaakt van demo’s die terug mogen komen, zij het in een nieuwe jas en in een nieuwe indeling.Het auteursteam wordt gevormd door Henny Kramers-Pals, Jan de Gruijter, Sander Dik, Ed van den Berg, Leontine de Graaf, Esther van der Heijden, Marco Metselaar, Wichard Oosterman en Talitha Visser.

  • Een boek met als (voorlopige) titel Water, bijzonder en toch gewoon.

Dit boek zal ongeveer 30 artikelen gaan bevatten verdeeld over vijf hoofdstukken:1. Water (gewoon en bijzonder) en de waterkringloop, 2. Waterzuivering en de terugwinning van nuttige stoffen, 3. Waterbeheer en -beleid, 4. Water, noodzakelijk voor leven en leefbaarheid, 5. De toekomst is nu.

De artikelen zijn veelal geschreven door ‘waterdeskundigen’ (vaak wetenschappers met affiniteit voor het VO) die elk vanuit hun eigen expertise bepaalde aspecten van het onderwerp belichten. Bij elk hoofdstuk komt de beschrijving te staan van een aantal bij het onderwerp passende leeractiviteiten die direct in de klas gebruikt kunnen worden. De redactie van dit boek wordt gevormd door Marieke Coebergh van den Braak, Marijke Domis-Hoos en Clasien Lever-de Vries.

  • Na het succes van ShowdeFysica 1 (2015) en ShowdeFysica 2 (2017) is het tijd voor een volgende publicatie gericht op het natuurkunde-onderwijs.

In het voorjaar van 2022 werd een redactieteam samengesteld: Ineke Frederik en Wim Sonneveld fungeren als eindredacteur. Ed van den Berg, Peter Dekkers (TU Delft), Freek Pols (TU Delft), Kirsten Stadermann (Universiteit Twente), Norbert van Veen (Fons Vitae en CMA), Karel Langendonck (Fontys Tilburg) en Wouter Spaan (HvA) zijn de redacteuren die de demo’s ontwikkelen. Daarnaast zijn er diverse docenten die demonstraties zullen beschrijven en testen samen met een redacteur.

Samenstelling bestuurscommissie

Clasien Lever-de Vries (voorzitter), Huib van Drooge (budgethouder), Ed van den Berg, Marieke Coebergh van den Braak, Marijke Domis-Hoos, Marcel Kamp, Henny Kramers-Pals, Albert Pilot en Jan Jaap Wietsma (contactpersoon met het AB).

Word nu lid van de NVON
Ik doe mee!

Haal alles uit uw lidmaatschap met mijnNVON

Show de Fysica

Ruim 70 demonstraties om morgen in de klas uit te voeren, zó beschreven dat fysische begripsvorming optimaal is.

Webshop