BC NVON-reeks

"Boeken zijn als mensen: ze maken een bepaalde al dan niet prettige indruk op ons, nog voor we ze hebben leren kennen."

De BC NVON-reeks heeft als doel te stimuleren dat onderwijsmateriaal van goede kwaliteit ter beschikking komt van docenten natuurwetenschappen. Dit is om docenten te ondersteunen in hun onderwijs en bij het op peil houden van de kennis die daarvoor van belang is.

Een belangrijk deel van de taak van de BC is ideeën te ontwikkelen voor materiaal en acquisitie te verrichten. Hierbij wordt vooral gedacht aan materiaal dat in de praktijk door docenten en toa’s natuurwetenschappen echt zal worden gebruikt en dat mogelijk ook kan worden ingezet bij de nascholing. Voorstellen zijn welkom bij nvon-reeks@nvon.nl.

In 2016 is voortvarend gewerkt aan het tweede boek met demonstratieproeven voor natuurkunde, Showdefysica2. Verheugend veel collega’s reageerden op de oproep om proeven voor dit boek te testen. Gestreefd wordt naar verschijning van dit boek in het najaar van 2017.

Verder wordt gewerkt aan Ecologiedidactiek. Dit boek zal een overzicht geven van actuele inzichten in de ecologiedidactiek en – via korte intermezzo's – wijzen op recente ontwikkelingen in de ecologie. Het boek legt de nadruk op de relatie tussen leermoeilijkheden van leerlingen bij ecologie en onderwijsleeractiviteiten die deze moeilijkheden kunnen verminderen. Het format van Genetica in Beweging wordt gevolgd. Daarmee zal dit boek deel uitmaken van een reeks biologiedidactiekboeken, bedoeld voor leraren en lerarenopleiders. Het boek zal in januari 2018 verschijnen

Samenstelling bestuurscommissie

Clasien Lever-de Vries, Henny Kramers-Pals, Marijke Domis-Hoos, Cees de Jonge, Joke van der Aalsvoort, Inge van de Kruijs, Marijn van Nijhuis, Machiel Stolk en Jan Jaap Wietsma.

Word nu lid van de NVON
Ik doe mee!

Haal alles uit uw lidmaatschap met mijnNVON