ShowdeFysica demo extra, broekzakdemonstraties

27 november • Ed van den Berg • oa Renante C. Embalzado voor enkele illustraties

Stel je komt totaal onvoorbereid de klas in, het kan gebeuren. Je hebt geen demonstratieapparatuur mee en vindt jezelf in een kaal lokaal en het cabinet is op een andere verdieping. Wat kun je dan toch doen om een inspirerende les te geven met concrete voorbeelden? We gaan uit van wat er in een standaard lokaal aanwezig is, tafels, bord, krijt, ramen, stoelen, leerlingen, en de inhoud van broekzakken en tassen van leerlingen. Kun je dan toch demonstraties doen? Ja, heel veel zelfs. De aard van de demonstraties varieert. Sommige zijn om iets experimenteel te bewijzen, maar de meeste zijn bedoeld als visualisatie en motivatie. Er zijn ook enkele rollenspelen voor als leerlingen moeilijk stil kunnen zitten, of juist slaperig zijn, of wanneer de docent gewoon even iets heel anders wil doen. Ik heb zo maar 66 demo’s gekozen omdat Showdefysica1 er 66 heeft, maar het is gemakkelijk een veel groter aantal te verzinnen.

Een korte versie van dit artikel verscheen in The Physics Teacher, September 1998, Vol 36, 356-358. Alle demo’s zijn geschreven en gebruikt terwijl ik (Ed vanden Berg) les gaf aan de lerarenopleiding van de University of San Carlos, Cebu City, Filipijnen. 

De didactische regels voor demonstraties zijn natuurlijk:

 • Zichtbaarheid (of hoorbaarheid of andere zintuigen);
 • Een duidelijk leerdoel, ook als je hoofddoel entertainment zou zijn, dan moet het kenniselement toch duidelijk gearticuleerd worden;
 • Rekening houden met typische leerling denkbeelden (misconcepties) en die productief gebruiken in het onderwijsleergesprek.
 • Betrokkenheid, dus activerende didactiek zoals individueel voorspellen wat er gebeurt, of in tweetallen een verklaring zoeken, of een demo kiezen die ze zelf als activiteit op de eigen tafel kunnen doen;
 • Details en hoofdzaken scheiden of details simpel weglaten of pas na de hoofdboodschap bespreken voor de liefhebbers.

Je kunt je natuurlijk afvragen of dit soort broekzak demonstraties nog nodig zijn nu elk lokaal een beamer heeft en je de YouTube demo’s zo van het internet kan plukken. Ik denk dat het zelf ervaren van natuurkunde via demo’s en practicum met dagelijks leven verschijnselen toch iets anders is dan tv kijken en dat zowel YouTube als broekzakdemo’s een eigen rol hebben in het leerproces.

MECHANICA

1. figuur 1Vrije val onafhankelijk van massa:

Breek een krijtje in een klein en een groot stuk en houd deze tussen duim en vingers zo dat de onderkant op dezelfde hoogte is (figuur 1). Vraag leerlingen te voorspellen (met een reden) welk krijtje het eerst de grond zal raken als beide tegelijk worden losgelaten. Laat vallen en herhaal tot iedereen het eens is over de observatie (zien en horen). Verklaar. Eventueel munten gebruiken, of een grote en een kleine steen. Kun je ook gewoon op je hand leggen en dan de hand snel naar onderen bewegen en wegtrekken. Dan blijkt ook dat we onze hand gemakkelijk met een grotere versnelling dan g kunnen versnellen. Voor een beschrijving in PEOE format, zie Showdefysica1.

2. Val en luchtweerstand:

Laat nu een blad papier vallen, dat valt langzaam en fladdert. Maak dan een prop, deze valt sneller, maar net ietsje langzamer dan een steen. Neem vervolgens een dubbelgevouwen A4, leg het op een boek en laat het geheel vallen (figuur 2). Papier en boek komen tegelijk aan. We hebben die vacuum buis met een veertje en een stukje lood helemaal niet nodig! Je moet wel je de opbouw van je onderwijs-leergesprek met leerlingen goed doordenken, hoe betrek je ze optimaal in voorspellen en verklaren?

3.Vliegen, 

dat is eigenlijk spelen met luchtweerstand: Er is altijd papier in je eigen tas of in tassen van leerlingen. Vliegtuigjes vouwen en uitproberen. Er zijn veel suggesties op internet.

4.Kinematica:

Loop voor in de klas a) met constant snelheid, b) versneld, c) vertraagd, d) stoppen en starten en laat leerlingen positie – tijd en snelheid – tijd diagrammen schetsen. Natuurlijk had je een bewegingssensor en computer klaargezet moeten hebben, maar je was te laat. Geen nood, het lopen en schetsen gaat net zo goed. Zodra leerlingen schetsen, loop langs, ontdek hun moeilijkheden met de taak en reageer direct individueel of plenair. Heerlijk om te doen want progressie is zeer zichtbaar. Zie literatuurverwijzing 2 voor details of vraag een kopie bij de auteur.

5.Relatieve beweging:

leerling A loopt met constante snelheid rustig voor de klas van links naar rechts en leerling B loopt met hogere constante snelheid, haalt A in en gaat A voorbij. De vraag aan de andere leerlingen: op het moment dat B naast A is, zijn de snelheden gelijk of verschillend? Rare vraag zult u denken, maar er is een wijdverbreid misconcept dat op het moment van inhalen niet alleen de posities maar ook de snelheden gelijk zouden zijn. In een rechtszaak over een verkeersongeval werd deze mening zelfs door de rechter verkondigd. Mocht blijken dat geen enkele leerling dit fout doet, dan doet u deze demo nooit meer.

6.Traagheid, Newton’s Eerste:

Glas water (of een muntje, of ander object, breekbare objecten hebben de voorkeur) boven op een blad droog papier (figuur 3). Trek het papier langzaam naar de rand van de tafel. Geef dan, vlakbij de rand, plotseling een ruk. Het glas blijft staan. Wat leerlingen vreesden, gebeurde niet tenzij de docent echt erg onhandig is of de onderkant van het glas nat is. Het glas verzet zich tegen de plotselinge versnelling .... traagheid (inertia)!

Figuur 3 Lineaire traagheid Figuur 4 Rotatietraagheid Figuur 5 Kinetische en statische wrijving en zwaartepunt

7.Rotatie traagheid:

Zet een balpen rechtop op je hand en probeer die rechtop te houden. Lukt niet. Vind nu ergens in het lokaal een bezemsteel of bezem of meetlat of aanwijsstok. Zet die rechtop je hand en probeer die rechtop te houden (figuur 4). Dat lukt heel goed. Hoe langer het voorwerp, des te gemakkelijker het gaat. Het voorwerp verzet zich tegen een rotatieversnelling .... rotatie traagheid. Als er dan ook bovenaan nog een gewicht zit (bv bezem op zijn kop), dan is het nog makkelijker. Hoe langer het voorwerp, hoe verder het zwaartepunt van het contactpunt met de hand, des te groter de rotatie traagheid. Als je een hamer hebt, steel onder en hij is gemakkelijk te balanceren. Steel boven en metalen kop onder, dan is het lastig. Rotatietraagheid staat niet in het curriculum, dat is geen reden om het niet te demonstreren!

8.Kogelbaan, relatieve beweging:

Loop met constante snelheid terwijl je een krijtje of ander voorwerp loodrecht omhoog gooit. Het landt op je hand, niet erachter. Dus had het in de lucht dezelfde horizontale snelheid als de docent.

9.Luchtdruk:

Heeft één van de leerlingen een krant bij zich? Is er een liniaal of ander dun stukje hout dat mag breken? Leg de liniaal zo op de tafel dat een deel uitsteekt over de rand. Leg enkele krantenpagina’s erover heen en strijk die glad om de lucht eronder weg te strijken. Sla dan hard op het uitstekende deel van de liniaal. Het papier scheurt niet, de liniaal breekt. Toch sterk, die lucht.

10.Statische en kinetische wrijving en zwaartepunt:

Neem een meetlat, aanwijsstok, of iets soortgelijks of zelfs een bezemsteel. Balanceer die horizontaal op beide wijsvingers (figuur 5). Beweeg vervolgens de wijsvingers naar elkaar toe. Zonder enige controle door de docent zal er steeds maar één wijsvinger tegelijk verschuiven, eerst de één, dan de ander, dan weer de één totdat de wijsvingers elkaar uiteindelijk raken precies onder het zwaartepunt van de lat. Het experiment kan eenvoudig samen met de leerlingen herhaald worden. Ze vinden vast wel iets bruikbaars in hun tas. De uitleg: wanneer een vinger verschuift zal een toenemend deel van het gewicht van de lat juist op die bewegende vinger rusten terwijl de vinger richting zwaartepunt schuift. De wrijving op die vinger neemt toe, de beweging stokt, en dan begint de andere vinger te schuiven. Het proces blijft zich herhalen tot dat beide vingers aanlanden in het zwaartepunt. Voor 34 experimenten met linialen kijk eens in de American Journal of Physics3, allemaal broekzakdemonstraties en over stof binnen het bereik van onze havo/vwo fysica.

11.Zwaartepunt:

laat even met een stokje of liniaal zien wat een zwaartepunt is. Als je het stokje daar ondersteunt, dan is het in evenwicht. Dan iedereen op laten staan. Docent staat dwars voor de klas (met zijkant naar leerlingen toe). Wij hebben ook een zwaartepunt. Leun voorover, wat voel je? Druk op de voorvoet, kramp in de tenen. Als je nog iets verder naar voren leunt, dan moet je een stap vooruit nemen om niet te vallen. Dan gaat het zwaartepunt (dat wel ergens in je buik zal zitten) over je tenen en dan val je om. Er zijn nog allerlei variaties. Til een been op en strek het naar voren .... nu gaan de schouders naar achteren om te compenseren en ervoor te zorgen dat het zwaartepunt niet over de tenen gaat. Til het rechterbeen op en strek het naar opzij .... schouders gaan automatisch naar links. Zak door je knieën, een deel van het lichaam gaat naar achteren (achterwerk) een deel gaat naar voren (knieën/schouders). Steeds geeft het lichaam automatisch de correcties die nodig zijn om het zwaartepunt boven de voeten te houden en niet om te vallen. Het lichaam kent zijn natuurkunde! Een serie zwaartepunt demo’s die geen apparatuur vereisen staat in Berg4.

12.Rotatie, zwaartepunt en stabiliteit:

Houd een stoel schuin, nog schuiner, er is een punt waar de stoel kantelt. Neem een eenvoudiger object, bv een blok hout. Probeer nu de positie waarin het zo schuin staat dat het gaat vallen te relateren aan het zwaartepunt. Neem dan een leerling en zet die met zijn zij naar de klas. Laat zien wat er gebeurt als de leerling voorover leunt totdat zijn zwaartepunt over de tenen gaat (zie 11). Als je de tijd hebt, kun je nog demonstreren dat het zwaartepunt van meisjes lager ligt dan dat van jongens. Als ze een stoel voor zich oppakken, dan vallen jongens gemakkelijker voorover. Details van de instructies staan in Liem5.

13.Wrijving en warmte, energieomzetting:

Leerlingen wrijven in hun handen en voelen de hitte.

14.Wrijving en normaalkracht:

Leg een boek op de tafel en trek het over de tafel. Laat een leerling proberen. Maak dan een stapel boeken (geleend van leerlingen) en trek weer. Het gaat veel moeilijker, je moet veel harder trekken of duwen. Wrijving heeft dus iets te maken met het gewicht van de boeken. Leerlingen kunnen op de eigen tafel meedoen, ze hebben vast wel veel boeken in hun tas. Als de normaalkracht al ter sprake is geweest, hoe groter die normaalkracht des te groter de wrijving (F=μN). Zo’n formule kun je dus gemakkelijk even laten voelen!

15.Wrijving en hellend vlak:

Zet de docenttafel of een leerling tafel schuin door iets aan één kant onder de poten te leggen of laat een leerling één kant optillen. Leg iets ronds op de tafel, leen bv wat snoep van een leerling, de docent kan het later opeten. Het ronde object (bv pepermunt) beweegt versneld van de tafel af. Het blijft liggen. Til één kant van de tafel iets hoger. Het boek blijft nog liggen. Is de grootte van de wrijving nog steeds hetzelfde? Zet de tafel nog schuiner, nu begint het boek te bewegen. Maak verschil tussen actuele wrijving (mg sina) en maximale wrijving (mN = msmg cosa). De docent kan zelfs illustreren hoe wrijvingscoëfficiënten worden bepaald door de hoek te meten waarbij het boek gaat schuiven statisch = tans of waarbij het boek met constante snelheid schuift: dynamisch = tand

16.Hefboom:

Meestal is er wel een meetlat in de buurt. Steek een uiteinde onder een stapeltje boeken en trek het andere uiteinde omhoog. Met veel kleinere kracht maar over grotere afstand kun je de boeken optillen. Leerlingen kunnen dit zelf ook voelen met hun liniaal of zelfs een balpen onder een stapeltje boeken uit hun tas.

17. Torsie:

Illustreer torsie met het openen van een deur of het roteren van een stoel of tafel om een horizontale as. Met torsie kunnen we de dingen laten roteren om een as.

18.Torsie en afstand tot een as:

Gebruik de deur. Duw met je vinger tegen het eind van de deur, de deur komt gemakkelijk in beweging. Duw nu dichtbij de scharnieren van de deur, nu is het veel moeilijker om de deur in beweging te krijgen. Aan de andere kant, als je bij het uiteinde van de deur duwt, dan moet je vinger een grote afstand afleggen om 90o te draaien. Maar als je vinger vlak bij de scharnieren is, dan hoeft die maar een klein stukje af te leggen om 90o te draaien.

 

Figuur 6 Draai in tegengestelde richting en je creëert schuifspanning (shear stress), trek aan de uiteinden en je creëert rekspanning (tensile stress). Het krijtje breekt heel verschillend.

19.Rek- en schuifspanning:

Neem een krijtje (figuur 6). Trek aan beide kanten, dat geeft tensile stress (rek). Het krijtje breekt netjes met een redelijk plat breukoppervlak. Neem een nieuw krijtje. Draai nu aan beide uit

Figuur 6 Draai in tegengestelde richting en je creëert schuifspanning (shear stress), trek aan de uiteinden en je creëert rekspanning (tensile stress). Het krijtje breekt heel verschillend.

uiteinden in tegengestelde richting: shear stress (afschuifspanning). Nu breekt het krijtje met een scherp en onregelmatig breukvlak5. Toch wel jammer dat krijtjes en krijtborden langzamerhand verdwijnen.

 

 

 

20.Bernoulli 1:

Houd een vel A4 papier iets onder het midden aan twee kanten vast en laat het een beetje opstaan en de bovenkant hangt over (figuur 7). Blaas over het papier. De bovenkant komt omhoog terwijl iedereen zou verwachten dat je die omlaag blaast. Wel even uitproberen voor optimaal vasthouden en optimale positie van de mond t.o.v. papier. Je kunt het ook doen met strippen papier van 15 x 3 cm en die uitdelen aan leerlingen of zelf even laten scheuren (figuur 8). Er zijn nog allerlei andere Bernouilli-variaties6.

 

Figuur 7 Figuur 8 uit T. Liem, Invitations to Science Inquiry4

21.Bernoulli 2:

Ga verder met de demonstratie, pak nog een vel A4, of scheur nog een pagina uit het schrift van één van de leerlingen als je geen papier meer had. Houd de twee pagina’s aan de zijkant vast en laat ze in de richting van de leerlingen wijzen. Vraag leerlingen te voorspellen wat er gebeurt als je tussen de twee pagina’s blaast en waarom (PEOE-model). Even ideeën van leerlingen terugvragen. Dan blazen, de pagina’s gaan naar elkaar toe terwijl men verwacht dat ze meer uit elkaar gaan. Nu had je natuurlijk ook zo’n speelgoedhelikopter mee moeten nemen als klapstuk van de Bernouilli-demonstraties, maar, pas op, het is niet alleen het Bernouilli principe dat vliegtuigen in de lucht houdt. Belangrijker is de reactiekracht op de vleugels als gevolg van lucht die horizontaal tegen de vleugel stroomt en naar beneden wordt afgebogen7, 8. De vleugel staat altijd onder een kleine hoek met de vliegrichting (“angle of attack”).

22. Vloeistoffen:

Figure 9

Is er iemand met nagellak, coca-cola, of water? Gebruik het om te laten zien dat het oppervlak altijd horizontaal is, hoe je het flesje ook draait. Kijk naar de rand van de meniscus: adhesie. Kijk naar de golven op het oppervlak wanneer je een beetje schudt. Kijk of de vloeistof stroperig is of net als water wanneer je de fles omkeert, etc.

23.Druk van atmosfeer en vloeistof, cohesie en oppervlaktespanning:

Is er niet altijd een glas water in het lokaal, en een zakdoek in onze zak? Of hebben alleen opa’s tegenwoordig zakdoeken? Houd je al of niet schone zakdoek horizontaal (een leerling assisteert) en giet wat water op, als het even kan boven een plant. Het water gaat er zo doorheen en de plant vangt het netjes op. Maar dan, maak de zakdoek een beetje nat en sluit de bovenkant van het glas af met de natte zakdoek. Zorg dat het glas nog ½ of ¾ gevuld is met water. Keer het glas dan op z’n kop (figuur 9). Verrassing: een klein beetje water lekt uit, de rest blijft in het glas. De zakdoek is niet langer doorlaatbaar. Je kunt er zelfs wat kleine gaatjes in prikken. Loop door de klas, laat duidelijk zien dat het water nog in het glas zit. Wijs ook op de vorm van de zakdoek die het water ondersteunt. Leg uit door de wet van Boyle toe te passen op de lucht bovenin figuur 9. Als er een beetje water weg lekt, dan is de luchtdruk in de ruimte bovenin het glas kleiner dan de atmosferische druk. Plucht in glas + Pwater = P lucht buiten glas. De cohesie en oppervlaktespanning van water verhinderen lekken door de zakdoek.

Ik heb het ook wel eens met een thee zeefje gedaan, dat is spectaculairder maar vereist meer voorbereiding en niet alle zeefjes werken en bovendien vind je zoiets niet in een kaal lokaal. Als leerlingen andere vloeistoffen bij zich hebben, dan zou je die natuurlijk ook kunnen verkennen. Werkt het ook met bier? Heeft iemand bier bij zich? 

24.Energie conversies: Laats iets vallen en je hebt conversie van potentiele of zwaarte-energie naar kinetische energie, wrijf in je handen (mechanische naar thermische energie), klap in je handen (mechanische energie naar geluid), wijs naar de lampen in het lokaal (elektrische energie naar licht en warmte), etc.

 

ELEKTRICITEIT

25.Statische elektriciteit, balpennen, kleding, en papier: Laat leerlingen kleine snippers papier van hun schriften scheuren, laten ze dan hun pennen langs hun kleding wrijven en naar de papiersnippers toe bewegen. Je ziet dan zowel elektrostatische aantrekking als afstoting. Enkele snippers worden eerst aangetrokken en vervolgens afgestoten. Sommige kleding is zeer statisch, mijn fleece vest bijvoorbeeld. Met huidhaar zeer goed te illustreren.

< >Stroming van elektriciteit vergeleken met water: Doe het licht aan, het effect is onmiddellijk. Doe de kraan open, het duurt even voordat er water uit komt. Je zou een discussie kunnen starten over veld-gestuurde stroming (elektriciteit) versus deeltjes-gestuurde stroming (water). Het water is als het verkeer wanneer een verkeerslicht op groen springt, het moet op gang komen. Elektriciteit is onmiddellijk. Hoewel, tl-buizen komen soms langzaam op gang, maar dat heeft een andere oorzaak.27.Rollenspel om verschillen tussen spanning, stroom, en vermogen te zien: Leerlingen (= elektronen) met rugzakjes energie (spanning = energie per eenheid lading) bewegen door de lampen en geven hun energie af (conversie van elektrische energie naar licht en warmte) en gaan terug naar de batterij voor een volgende stoot energie. De elektronen blijven behouden, zij zijn het transport middel, de vrachtwagens die energie vervoeren. Het is de energie die wordt omgezet. Het vermogen neemt toe wanneer spanning toeneemt (energie per vrachtwagen) en wanneer de stroom toeneemt (meer vrachtwagens). In het rollenspel kun je serie en parallelschakelingen uitbeelden en allerlei gemengde schakelingen. Een uitgebreide beschrijving is beschikbaar van de auteur.

 

AGGREGATIE TOESTANDEN

28.Smelten-verdampen-koken-condenseren-bevriezen: Maak een beetje ruimte en neem een groep van 15 leerlingen en zet ze voor de klas in drie rijen van 5 met het gezicht naar de klas. Arrangeer ze netjes als atomen in een kristalrooster. Start met de absolute 0 Kelvin temperatuur. Ze bewegen een beetje (er is enige beweging bij absoluut zero, denk aan Heisenberg). Laat vervolgens de temperatuur toenemen en leerlingen bewegen steeds iets wilder heen-en-weer maar rond een vaste positie. Dan wordt het smeltpunt gepasseerd. De leerlingen bewegen nu in een soort van kluwen, geen vaste positie meer, maar ze blijven wel bij elkaar. Af en toe kan er een losraken door verdamping, dat gebeurt alleen aan de buitenkant en overkomt slechts een klein deel van de atomen. Passeer het kookpunt, nu vliegt iedereen alle kanten op, snelheid beperkt nu de invloed van onderlinge aantrekkingskracht. Laat de temperatuur vervolgens weer afnemen. Beweging wordt wat langzamer, elkaar ontmoetende atomen kunnen aan elkaar blijven kleven of nog beter aan een koud oppervlak (“condensatie kern”). Nu hebben we weer die kluwen van atomen die elkaar aantrekken maar die geen vaste plek hebben. Verlaag de temperatuur nog wat, en iedereen komt terug in het kristalrooster. Zorg voor voortdurende discussie en heen-en-weer denken tussen echte atomen/moleculen en dit model van dansende leerlingen: Temperatuur gaat omhoog, wat moeten we doen? Als niet alle leerlingen voor de klas passen, laat dan de achterblijvers de choreografen zijn die aangeven wat de dansende atomen moeten doen. Geef aan het eind ook aan waarin dit dansende leerlingen model verschilt van de atomen, bijvoorbeeld mensen verschillen van elkaar, atomen en moleculen niet; het rollenspel is met een zeer klein aantal “deeltjes”, bij atomen/moleculen heb je altijd met zeer grote aantallen te maken.

29.Afkoelings effect van kleine openingen: adem uit met de mond wijd open (figuur 10) en voel dat op je hand (warm), blaas vervolgens door een kleine opening van de mond (figuur 11) koud9. Alle leerlingen even zelf laten doen en voelen. Expanderende lucht koelt af. Lucht die samengeperst wordt, warmt op (voel onderaan fietspomp).

Figuur 10 Adem uit met mond wijd open. Figuur 11 Blaas uit door klein gaatje.

30.Afkoeling bij verdamping:

Eén van de meisjes heeft vast zoiets als nail polish remover. Laat een druppel daarvan op de rug van de hand vallen van een leerling voor de klas en die voelt het kouder worden. Of probeer schoonmaak alcohol of aceton. Natuurlijk is het mooier als iedere leerling dit kan voelen. Geef het meisje een paar Euro voor het gebruik van de nail polish remover.

31.Verdamping/condensatie:

In de winter beslaan de ramen. Hoe komt dat? Ons dubbelglas maakt het steeds moeilijker dit te zien. Geen glas aanwezig? Adem op het raam, ook bij dubbel glas is condensatie te zien. Of laat al je leerlingen uitademen op een glad oppervlak, liefst glas, maar metaal werkt natuurlijk ook goed. Als het oppervlak maar koeler is dan de adem en dat is in ons land bijna altijd het geval.

 

ZONNESTELSEL ROLLENSPELEN

Rollenspelen werken goed in het inzichtelijk maken van de onderlinge beweging van aarde, maan, zon, en sterren11. Je kunt ze klassikaal doen, dan denk je als docent dat alles glashelder wordt. Je kunt ook een klassikale demonstratie voortzetten met enkele deelopdrachten in kleine groepjes en dan zal blijken dat toch nog niet alles begrepen was. Heeft dit nog voordelen in een tijd van computer simulaties? Jazeker, het heen-en-weer denken tussen verschillende representaties helpt bij begripsvorming en elke representatie heeft zijn eigen sterke en zwakke punten en spreekt een deel van de leerlingen populatie aan.

32.Baan en rotatie van de Aarde:

De tafel of de docent wordt de Zon, een leerling is de Aarde. Al roterend loopt de leerling in een baan om de docent. Laat de leerling niet 365x roteren.....

33. Rotatie van de zon:

Terwijl de aarde om de zon gaat, roteert de docent (zon) ook een beetje, zeg 12x per jaar of zoiets. We weten dit van de “beweging” van zonnevlekken.

34. Beweging van de maan:

Nu kun je een leerling toevoegen (Maan), die tijdens de omloop om de Zon rond de Aarde blijft gaan. Terwijl een leerling (Aarde) om de docent (Zon) heen loopt, gaat de andere leerling (Maan) om de Aarde heen, zo’n 13 keer.

35.Rotatie van de Maan:

De docent fungeert als Aarde. Een leerling (Maan) beweegt er omheen, altijd met het gezicht (zelfde kant van de maan) naar Aarde gericht. Tijdens 1 rondgang om de aarde draait de maan dus 1x om z’n as. Je moet dit zien om te snappen wat dat betekent. Laat leerlingen kijken naar een zin in het leerboek over maanrotatie en dit dan vertalen in een bewegingsvoorschrift voor het rollenspel. Wat moet de maan doen?

36.Parallax als afstandmeting:

Zelfde opstelling als bij de baan van aarde rond de zon. Kies een leerling op de voorste rij als nabije ster. Kies een leerling op de achterste rij als een verre ster. Kies nu twee posities van aarde 6 maanden van elkaar en vergelijk de hoek tussen de richtingen waarin je de ster van de twee posities ziet. Hoe verder weg de ster, hoe kleiner de hoek (zie figuur 12)

Figuur 12 Parallax

37.Schijnbare beweging van sterren in de loop van het jaar:

Zelfde opstelling. Terwijl de aarde haar baan om de zon aflegt, varieert het zicht op de verre sterrenhemel een beetje. Dichtbije sterren lijken ietsje te bewegen tegen de achtergrond van verre sterren.

38.Komeet[1]:

De zon is een lamp op tafel of een persoon in het midden van de klas. Er komt een komeet aan uit een willekeurige richting. Wat gebeurt er met de snelheid en richting van de komeet in de buurt van de zon? Laat andere leerlingen instructies geven aan de komeet hoe die moet versnellen/vertragen en/of van richting veranderen.

 

GOLVEN

39.Slingers, frequenties, en perioden:

Zorg dat er altijd een slinky in je tas zit, zeker bij het onderwerp trillingen en golven, maar als je die vergeten bent dan is er nog altijd de rijke leeromgeving van een kaal klaslokaal: Overal kun je een slinger van maken. Verzamel wat tassen van leerlingen en laat zien dat elke tas een typische periode (slingertijd T) heeft. Bij een tas is er bv de lengterichting en dwars daarop. Maar ook een torsie slinger kun je met een tas mooi illustreren.

40. Wat beïnvloedt de periode?:

Vergelijk de perioden van diverse tassen en probeer daar wat regels uit af te leiden. Maak bv de riemen langer en korter, verander de massa van de inhoud van de tas, verander de massaverdeling (torsieslinger), etc. Dat kan een korte klasactiviteit zijn in kleine groepjes (verkennend).

Figuur 13 Impuls wordt doorgegeven zelfs als munt B is vastgeklemd

 41.Botsende munten:

Twee munten A en B (bv Euro’s) raken elkaar. Een andere munt C wordt er op af geschoten terwijl B door de vinger wordt vastgehouden (figuur 13) of zelfs met kracht vastgedrukt. De impuls wordt toch feilloos doorgegeven van C naar A ondanks het vastdrukken van B. Verrassend. Je kunt A zelfs zo verschuiven dat A onder een hoek wegschiet. Het transmissie mechanisme voor de impuls moet wel een golf zijn7.

42.Rollenspel analogie over voortplanting van golf:

Zet 10 leerlingen op een rij voor de klas op armslengte van elkaar. Demonstreer een longitudinale golf door elke leerling achtereenvolgens een stap naar de buurman/vrouw te doen nemen en terug. Een compressie plant zich voort langs de rij. Dit heeft wat oefening nodig, dus wordt het geen 2 minuten demo maar 5 minuten. Maar dan kun je ook voortplanting van een verdunning demonstreren en zelfs voortplanting van een transversale golf. Een slinky is misschien beter, maar als je die vergeten was, of als de leerlingen wat slaperig zijn, dan werkt dit heel aardig. Leerlingen moeten weer heen-en-weer denken tussen verschillende representaties en dat is nuttig.

43.Anders:

Als er dan toch ergens in de hoek van het lokaal nog een OHP zou staan en als je een Petri dish hebt met een beetje water, dan kun je nog veel meer laten zien met golven: circulaire golven, reflecties, of zelfs interferentie door met twee vingers het wateroppervlak in beweging te brengen.

 

GELUID

44.Natuurlijke frequenties:

Tik tegen verschillende objecten om te laten horen dat elk object zijn eigen geluid heeft. Vergelijk grote en kleine houten objecten (of ander materiaal van dezelfde soort) en luister naar het verschil in toonhoogte. Vraag leerlingen te voorspellen of het geluid van het volgende object hoger of lager zal zijn en waarom. Wees voorzichtig met de ramen, maar ook die hebben een eigen toon.

45.Toonhoogte en lengte:

Leen een liniaal van een leerling, klamp die tussen hand en tafel en laat een deel uitsteken. Breng de liniaal in trilling met de andere hand en luister. Varieer de toonhoogte door het uitstekende deel langer en korter te maken. Het is zelfs mogelijk deze demo kwantitatief te maken door het zingen van do-re-mi want de tweede “do” heeft precies een 2x zo grote frequentie als de eerste “do”. Zo kun je de relatie vinden tussen lengte en frequentie. Verdubbelt de frequentie als je de uitstekende lengte halveert?

46. Resonantie:

Heeft iemand in de klas een fles? Zit er nog wat water in, of coca-cola? De docent drinkt elke keer een beetje en blaast dan weer over de top van de fles en tikt er aan de zijkant tegen aan. Tegen de tijd dat de docent de coca-cola bijna op heeft, zullen beide frequenties nogal veranderd zijn, de ene steeds lager, de andere steeds hoger. Nu verklaren! Jammer dat tegenwoordig zoveel flessen van plastic zijn. Natuurlijk niet vergeten de gedronken cola even te vergoeden.

47.Vgeluid = f maal labda  maar snelheid is onafhankelijk van frequentie en golflengte!

Vind objecten in het lokaal waarmee je tegelijkertijd een hoge en lage toon kunt maken. Laat leerlingen beoordelen of het geluid wel/niet gelijk aankomt. Dan maar redeneren, hoe komt het dat we kunnen genieten van een koor of orkest of band waarin tegelijkertijd hoge en lage tonen geproduceerd worden? Komen die hoge en lage tonen tegelijk aan bij onze oren, of niet? Als we verder van het podium zitten, is er dan verschil?

48. Doppler simulatie:

Neem 5 of 6 leerlingen en stel ze op in een rij. Deze leerlingen zijn de pieken van de golven. Laat ze als rij naar de stilstaande docent toelopen. Hoeveel pieken komt hij tegen in 10 seconden? Laat ze nu opnieuw lopen maar nu staat de docent niet stil maar loopt langzaam naar hen toe. De docent ziet nu meer pieken per tijdseenheid. Nu loopt de docent langzaam in dezelfde richting en wordt hij ingehaald door de rij golven. Etc.   Het geval van de bewegende waarnemer is dus vrij gemakkelijk te visualiseren. Het geval van de bewegende bron is lastiger. Denk aan een bewegende vrachtwagen waarop de rij leerlingen marcheert?  

LICHT

49.Wit licht en kleuren:

Er is altijd wel iets dat werkt al seen prisma, bv het plastic van die goedkoopste doorzichtige Big pennen. Dan heb je een spectrum. Wie weet is er ook nog een jongen met een zakmes dat ook een lens heeft. Gebruik die om de kleuren weer bij elkaar te brengen en zie, wit licht! Als er een beamer in het lokaal is, zijn er meer mogelijkheden.

Figuur 14 Voor de spiegel. De persoon kan zijn voet net niet zien in de spiegel. Figuur 15 Ook op grotere afstand blijft de voet onzichtbaar in de spiegel want het snijpunt met de muur van de lichtstraal van spiegelbeeld-voet naar oog verandert niet.

50.Reflectie:

De dames hebben spiegeltjes in hun tas. Daarmee kun je van alles doen. Snel’s spiegelwet. Stel dat je de spiegel op de muur plakt (laat een leerling die vasthouden), waar moet de spiegel gepositioneerd worden opdat je je schoen erin kan zien? Etc. Als je toch een iets grotere spiegel vindt of hebt meegenomen, laat een leerling die dan tegen de muur houden en zet er een andere leerling voor. Zorg dat de spiegel net iets te hoog is voor die leerling om zijn/haar eigen schoenen te zien (figuren 14 en 15). Vraag de klas Wat moet hij/zij doen om de schoenen te zien? Velen zullen zeggen achteruit lopen. Probeer maar, het lukt niet. Een simpel stralendiagram laat zien dat je alleen je voeten kunt zien als er een spiegelend oppervlak is precies halverwege ooghoogte en tenen. Kijk uit voor holle en bolle spiegels bij deze demo, je hebt een vlakke spiegel nodig.

51.Breking:

Wandel rond met een potlood schuin in een glas water.

Figuur 16 Vinger in glas water voorin.

Figuur 17 Vinger in glas water achterin, nu vormen water en glas een vergrootglas.

52.Breking:

Steek je vinger in een rond glas water (figuren 16 en 17). Loop zwijgend de klas rond terwijl je de vinger van voor naar achter en terug beweegt. Leerlingen zullen verbaasd zijn met die gezwollen vinger. Een goede uitleg met stralendiagrammen kan meer dan 10 minuten in beslag nemen, tenzij je de uitleg als huiswerk geeft.

53. Snel’s Law:

We laten zelden zien wat het betekent dat de inkomende en gereflecteerde (of gebroken) lichtstralen in één vlak liggen. Neem 3 meetlatten, of bezemstelen, of stukken plastic pijp, of pennen/potloden van leerlingen. Een daarvan wordt de normaal op de spiegel (of op het grensvlak van twee media). De andere twee worden respectievelijk de inkomende en de teruggekaatste (of gebroken) lichtstraal. Die moeten dus in één vlak liggen. Laat zien hoe het eruit ziet als die niet in een vlak zouden liggen.

54. Reflectie en transmissie:

Neem een stukje papier, maak het een beetje nat in het midden met water, olie, of wat spuug. Houd het dan voor het raam of voor een lamp. Het natte deel ziet er lichter uit dan het droge (donkere) deel. Het natte deel heeft een hogere transmissie. Leg het nu op tafel waar het papier licht reflecteert. Nu ziet de natte plek er juist donker uit. Die natte plek heeft dus een betere transmissie maar daardoor minder reflectie. Leerlingen kunnen dit zelf proberen.

55.Diffractie van een kleine spleet, of toch gewoon breking?:

Sluit je ogen tot een klein spleetje en kijk naar een lamp. Het licht verlengt tot een streep loodrecht op de oogspleet. Led fietslampjes doen het goed als je ze op een paar meter afstand legt. Draai je hoofd heen en weer en de hoek van die verticale strepen licht verandert iets want je oogleden zijn wat gebogen. Zou Huygens in de 17de eeuw op die manier diffractie hebben kunnen zien? Probeer vanavond thuis even met een kaars. Minnaert12 verklaart de strepen licht uit breking door ribbeltjes opgestuwd oogvocht langs de rand van het ooglid en inderdaad kun je dat per ooglid afzonderlijk waarnemen (deel 1, p122).

56.Mouche volante etc.:

Er is nog meer te zien in het oog zelf zoals draadjes die zweven in de oogvloeistof en het best te zien zijn tegen een egale achtergrond zoals de blauwe lucht. Zie http://en.wikipedia.org/wiki/Entoptic_phenomenon voor een betere beschrijving en andere waarnemingen in onze ogen.

57.Parallax:

Laat de leerlingen hun rechteroog sluiten en dan een pen op armslengte omhoog houden zo dat die op één lijn ligt met oog en een verticale streep op het bord. Laat ze nu het rechteroog openen en het linkeroog sluiten. De pen is niet langer precies voor die streep want we kijken ernaar vanuit een net iets andere hoek. Hoe verder de verticale streep op het bord, hoe kleiner het verschil. Met parallax kun je dus afstand bepalen. Zie figuur 10 voor een duidelijker uitleg van de relatie tussen parallax en afstand.

58.Dominantie van één oog over het andere (lui oog):

Kijk met twee ogen naar een pen die je op armslengte houdt tegen een verticale lijn op het bord. Doe je linkeroog dicht, vervolgens open je linkeroog weer en sluit het rechteroog. Als de pen ogenschijnlijk sterk verschuift bij een gesloten rechteroog en relatief weinig bij een gesloten linkeroog, dan is het rechteroog dominant en het linkeroog mogelijk lui. Zo is dat bij mij. Ik heb al van jongsaf aan een lui linkeroog. Je kunt natuurlijk alle leerlingen dit zelf laten uitproberen.

59.Blinde vlek:

Bijna elk natuurkunde boek heeft instructies om de blinde vlek van het oog te vinden, d.w.z. de plek waar de oogzenuw het oog verlaat, een plek die niet lichtgevoelig is.

60.Centraal versus perifeer zicht:

Denk aan iets om de verschillen tussen centrale en perifere oogcellen te illustreren. De perifere cellen zijn gevoeliger voor detectie van plotselinge bewegingen, bijvoorbeeld bescherming van het oog tegen insecten of verkeersongelukken. Leerlingen zullen komen met hun eigen verhalen. Centrale cellen zitten dichter op elkaar en zijn meer kleurgevoelig. Die kleurgevoeligheid is te testen door gekleurde voorwerpen in het verlengde van de ooghoeken van een proefpersoon te plaatsen. Bij welke hoek (van 00 centraal tot 900 in de ooghoek) worden kleuren goed zichtbaar?

61.Optische illusies:

Scan de beroemde plaatjes van parallelle lijnen die niet parallel lijken, Escher’ tekeningen, “gestalt” plaatjes, etc. en je hebt meteen 10 demo’s. Google op bv optische illusies en aanverwante termen. Zet dit op je USB stick, stop die in je broekzak en je hebt weer een serie broekzakdemonstraties. Idem dito natuurlijk met YouTube filmpjes.

62. Diffractie:

Als je toevallig toch wat bij je hebt, nl een laser pointer, dan zijn er eindeloze mogelijkheden voor demonstraties. Haren, gaatjes, reflectie, refractie, diffractie13.  

63.Minnaert:

Minnaert14 heeft natuurlijk nog veel en veel meer te bieden op het gebied van optica demonstraties zonder apparatuur en natuurlijk ook buiten de optica.

 

MODERNE NATUURKUNDE

64.Massa getallen:

Het feit dat massa getallen geen hele getallen zijn, is moeilijk te begrijpen voor leerlingen. Dit is het resultaat van isotopen en van massatekort vanwege bindingsenergie. Zet 4 leerlingen afzonderlijk voor de klas en 1 paar. Dat zijn dan 4 waterstof kernen en 1 deuteriumkern die dus uit twee deeltjes bestaat. Als je hieruit de gemiddelde massa van een H kern zou bepalen krijg je 6/5=1,2 Het werkelijke massagetal is 1,008 waaruit we concluderen dat minder dan 1 op 100 H kernen een Deuteriumkern is. Natuurlijk is er ook nog de bindingsenergie E=mc2, maar dat is een kleiner effect.

65.Rutherford experiment visualisatie:

Deze misschien wat rare visualisatie heb ik echt in de klas gedaan. Het Rutherford experiment is moeilijk te visualiseren voor leerlingen. Laat een leerling achterin het lokaal zijn/haar tas omhoog houden, dat is de kern van Rutherford’s goud atoom. De docent neemt dan wat krijtjes en sluit de ogen. De krijtjes worden blind ruwweg in de richting van de achtermuur gegooid. De kans dat een krijtje de tas raakt is vrij klein. Hoe kleiner de tas, hoe kleiner die kans. Het aantal krijtjes dat de tas raakt gedeeld door het totale aantal gegooide krijtjes is dus een indicatie voor de grootte van de tas. Evenzo was het aantal alfadeeltjes dat teruggekaatst werd door de kern van het goudatoom vergeleken met het totale aantal alfadeeltjes een maat voor de afmetingen van de goudkern. Maar heel weinig alfadeeltjes werden teruggekaatst, dus moest die kern wel heel klein zijn. Eigenlijk verwachtte Rutherford een “zacht” atom, zeg maar zachte materie die het gehele atom zou vullen en waar alfadeeltjes of in zouden blijven steken of waar ze doorheen zouden gaan, maar ze zouden zeker niet teruggekaatst worden. De waargenomen terugkaatsing leidde Rutherford tot de conclusie dat een atoom bestond uit voornamelijk lege ruimte met een piepkleine elektrisch geladen kern. Door die lading kon Rutherford ook precieze berekeningen maken over hoe dicht die lading op elkaar zou moeten zitten om een alfadeeltjes terug te kaatsen.

 

En er zijn er nog veel meer, google bijvoorbeeld op freihandversuche15 of kijk in Minnaert14, of zie de 400+ demonstraties in Liem6 waarvan er veel vrijwel zonder speciaal materiaal uitgevoerd kunnen worden. Freihandversuche worden met zeer eenvoudige apparatuur uitgevoerd, maar dat kan meer zijn dan we in de broekzak vinden.

 

Literature

 • 1. Frederik, J. et al (2015). Showdefysica, fysica laat je zien. NVON.
 • 2. Berg, E and R van den, N. Capistrano, A. Sicam (2000). Kinematics graphs and instant feedback. School Science Review, 82(299), 104-106.
 • 3. Ehrlig, R. (1994). “Ruler physics”, thirty-four demonstrations using a plastic ruler. American Journal of Physics, 62(2), 111-120.
 • 4. Berg, E. van den (2007). Zwaartepuntdemonstraties: een prettige combinatie van lach en begrip. Natuurkunde zichtbaar en voelbaar maken. NVOX, 32(2), 56-58.
 • 5. Culaba, I, Berg, E. van den (2009). Shear stress and tensile stress. The Physics Teacher, 47, 121.
 • 6. T.L. Liem (1987).  Invitations to Science Inquiry.  Science Inquiry Enterprises.  14358 Village View Lane, Chino Hills, California 91709.
 • 7. K. Weltner. (1990a).  Aerodynamic lifting force.  The Physics Teacher, 28(2), 78-82.
 • 8. K. Weltner. (1990b).  Bernoulli’s law and aerodynamic lifting force.  The Physics Teacher, 28(2), 84-86.
 • 9. P. Hewitt, P. (1997).  Conceptual Physics (8th edition).  Addison-Wesley.
 • 10. E. van den Berg, W. Grosheide (1997).  Learning and teaching about energy, power, current, and voltage.  School Science Review, March 1997, 78(284), 89-94.
 • 11. Berg, E. van den (2000). Role-playing in Astronomy. School Science Review, 81(296), 125-129.
 • 12. Subagyo & E. van den Berg, (1992).  Coins, waves, and money.  The Physics Teacher, 30(8), 509.
 • 13. http://www.pl.euhou.net/docupload/files/Excersises/WorldAroundUs/Diffraction/Diffraction_and_Interference_v2.pdf
 • 14. Minnaert, M. (1968). De natuurkunde van ’t vrije veld I. Licht en ileur in het landschap. Zutphen: Thieme
 • 15. http://physicbox.uni-graz.at/unterrichtsmaterial/freihandversuche/freihandversuche.php

 

[1] Toegevoegd door Ineke Frederik in Showdefysica, NVON 2015.

Leswerk