Boek 4 H5: Stoffen

20 mei

Aangezien dit hoofdstuk in grote lijnen herhaalt wat er over stoffen behandeld is in Boek 1 en Boek 2, verwijzen we hieronder naar de proeven over dit onderwerp uit die boeken.

Proeven bij 4.5.1: Aggregatietoestanden

Voor proeven over Aggregatietoestanden zie Proef 1.8.1a Van ijs naar damp en Proef 1.8.1b  Verdwijnt water als het opdroogt?

Voor proef over Intermolecular ruimte zie Proef 1.8.2 Hoe merk je moleculen?

Voor een proef over het verwarmen van water tot het kookpunt zie Proef 2.2.2a Water koken en Proef 2.2.2b Water koken bij 80 graden?

 

Proeven bij 4.5.2: Water

Geen proeven

 

Proeven bij 4.5.3: Uitzetten en krimpen

Voor lineaire uitzetting zie Proef 1.6.1a: Het uitzetten van metaal

Voor het uitzetten van gassen zie Proef 1.6.1b: De ballon op de fles

 

Proeven bij 4.5.4: Massa en dichtheid

Voor proeven over massa en volume  zie Proef 1.3.2a Massa en materiaal en 1.3.2b Volume en materiaal

Voor proeven over dichtheid zie Proef 1.4.1 Dichtheden bepalen en Proef 1.4.2 Van welke stof is dit beeldje gemaakt?

Leswerk