3M Hoofdstuk 5: Stoffen

20 mei

Aangezien dit hoofdstuk in grote lijnen herhaalt wat er over stoffen behandeld is in de boekdelen 1M en 2M, verwijzen we hieronder naar de proeven over dit onderwerp uit die boeken.

Proeven bij 3M 5.1: Aggregatietoestanden

Voor proeven over Aggregatietoestanden zie Proef 1M 8.1a Van ijs naar damp en Proef 1M 8.1b  Verdwijnt water als het opdroogt?

Voor proef over Intermolecular ruimte zie Proef 1M 8.2 Hoe merk je moleculen?

Voor een proef over het verwarmen van water tot het kookpunt zie Proef 1M 11.2a Water koken en Proef 1M 11.2b Water koken bij 80 graden?

 

Proeven bij 3M 5.2: Water

Geen proeven

 

Proeven bij 3M 5.3: Uitzetten en krimpen

Voor lineaire uitzetting zie Proef 1M 6.1a: Het uitzetten van metaal

Voor het uitzetten van gassen zie Proef 1M 6.1b: De ballon op de fles

 

Proeven bij 3M 5.4: Massa en dichtheid

Voor proeven over massa en volume  zie Proef 1M Proef 3.2a Massa en materiaal en 1M Proef 3.2b Volume en materiaal

Voor proeven over dichtheid zie Proef 1M 4.1 Dichtheden bepalen en Proef 1M 4.2 Van welke stof is dit beeldje gemaakt?

Leswerk