Boek 2 H7: Mechanica

20 augustus

De proeven in dit hoofdstuk bouwen voort op Boek 2 H9: Krachten

Proef 2.7.1a Krachten in dezelfde of tegengestelde richting

Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks Boek 2 H7 par. 1 Krachten

 

Proef 2.7.1b Zwaartekracht omlaag en een kracht omhoog

Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks Boek 2 H7 par. 1 Krachten

 

Proef 2.7.2 Twee krachten onder een hoek

Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks Boek 2 H7 par. 2 Het samenstellen van krachten

 

Proef 2.7.3 Een kracht ontbinden

Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks Boek 2 H7 par. 3 Het ontbinden van krachten

 

Proef 2.7.4 Moment in de praktijk

Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks Boek 2 H7 par. 4 Het Moment

 

Proef 2.7.5 De momentenwet

Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks Boek 2 H7 par. 5 Hefbomen

 

 

Proef 2.7.6a Gemiddelde snelheid huis - school

Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks Boek 2 H7 par. 6 Snelheid

 

Proef 2.7.6b Vallen met constante snelheid

Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks Boek 2 H7 par. 6 Snelheid

Leswerk