2M hoofdstuk 1: Mechanica

20 augustus

De proeven in dit hoofdstuk bouwen voort op 1M hoofdstuk 9: Krachten

Proef 2M 1.1a Krachten in dezelfde of tegengestelde richting

Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks in context 2m (cd), hoofdstuk 1 par. 1 Krachten

 

Proef 2M 1.1b Zwaartekracht omlaag en een kracht omhoog

Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks in context 2m (cd), hoofdstuk 1 par. 1 Krachten

 

Proef 2M 1.2 Twee krachten onder een hoek

Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks in context 2m (cd), hoofdstuk 1 par. 2 Het samenstellen van krachten

 

Proef 2M 1.3 Een kracht ontbinden

Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks in context 2m (cd), hoofdstuk 1 par. 3 Het ontbinden van krachten

 

Proef 2M 1.4 Moment in de praktijk

Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks in context 2m (cd), hoofdstuk 1 par. 4 Het Moment

 

Proef 2M 1.5 De momentenwet

Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks in context 2m (cd), hoofdstuk 1 par. 5 Hefbomen

 

 

Proef 2M 1.6a Gemiddelde snelheid huis - school

Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks in context 2m (cd), hoofdstuk 1 par. 6 Snelheid

 

Proef 2M 1.6b Vallen met constante snelheid

Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks in context 2m (cd), hoofdstuk 1 par. 6 Snelheid

Leswerk