Boek 1 H9: Krachten

12 juni

De demonstratieproeven bij dit hoofdstuk gaan over de eigenschappen van krachten en over het meten van krachten. Ook wordt het verschil tussen massa en gewicht gedemonstreerd.

Proef 1.9.1 ‘Eigenschappen en werking van een kracht’
Demonstratieproef bij Natuurkunde voor nu en straks, Boek 1, par. 9.1 Wat is een kracht?

Proef 1.9.2 ‘Kracht en gewicht meten’
Demonstratieproef bij Natuurkunde voor nu en straks, Boek 1, par. 9.2 ‘Het gewicht van een voorwerp is een kracht’.

Proef 1.9.3a ‘Het verschil tussen massa en gewicht’
Demonstratieproef bij Natuurkunde voor nu en straks, Boek 1, par. 9.3 ‘Massa en gewicht’.

Proef 1.9.3b Goud-eerlijk? Een rechtszaak in de klas
Didactische activiteit bij Natuurkunde voor nu en straks, Boek 1, par. 9.3 ‘Massa en gewicht’.

* met dank aan Jerry Oldenstam en Fridolin van der Lecq voor het maken van de filmpjes in het Teaching and Learning Lab van het Freudenthal Instituut (Universiteit Utrecht)

Leswerk