Proef 1.9.1 Eigenschappen en werking van een kracht

19 januari

Doel van deze proef is dat de leerlingen de drie eigenschappen van een kracht en drie soorten werking kunnen noemen.

De eerste proef laat zien dat een kracht drie eigenschappen bezit: een kracht heeft

  • een grootte
  • een richting
  • een aangrijpingspunt

De tweede proef toont dat een kracht drie werkingen kan hebben: een kracht kan een voorwerp

  • van vorm veranderen.
  • van de snelheid veranderen: groter maken (‘versnellen’) of kleiner maken (‘vertragen’ of ‘afremmen’)
  • van richting veranderen

Zie hier voor een mogelijke uitvoering van de proef. De aanwijzingen voor de leraar vind je hier.

Leswerk