Proef 2.7.6a Gemiddelde snelheid huis - school

7 mei • Valk, Ton van der

Doel: de leerlingen kunnen een gemiddelde snelheid uitrekenen.

Nodig:

  • Een tijdmeter (horloge, mobiele telefoon, …)

Vraag de leerlingen (liefst allemaal op dezelfde dag) de tijd op te meten die ze nodig hebben om van huis naar school te gaan. Vraag hen ook om een meting of inschatting van de afstand van de weg bij huis tot de ingang van het schoolterrein. Bij een auto kan de km-teller gebruikt worden. Een schatting van de afstand kan gemaakt worden in google earth het huis- en het schooladres in te vullen.

Zet onderstaande tabel op het bord en laat de leerlingen hun gegevens invullen. Bereken met de klas de gemiddelde snelheid van elke leerling. Probeer de oorzaken te achterhalen waardoor sommigen met een hoge en anderen met een lage gemiddelde snelheid naar school komen.

Naam leerling

vervoermiddel

Afstand (km)

Tijd (uur)

Gemiddelde snelheid (km/uur)

Leerling 1

Bus + lopen

6,4

18/60 = 0,3

6,4/0,3= 21,3

Leerling 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leswerk