Boek 1 H7: Nogmaals warmte

11 juni

In de demo-experimenten bij dit hoofdstuk ligt de nadruk op warmtetransporten warmte-uitwisseling. Warmtetransport door stroming, straling en geleiding. En warmte-uitwisseling bij het mengen van warm en koud water. En warmte die je ‘kwijt raakt’ bij het vanzelf afkoelen van heet water of van een kopje koffie.

Proef 1.7.1a Warmtetransport door geleiding

Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks Boek 1, hoofdstuk 7, par. 1 Warmtetransport.

Zie voor de uitvoering, de praktische en de didactische aanwijzingen bij deze demo Proevenboek 1.7.1 Warmtetransport door geleiding.

Alternatief voor deze demo: Proef 9 (Warmtetransport door geleiding) op blz. 88 - 89 van ‘Natuurkunde voor nu en straks Boek 1’.

proef 1.7.1b  Warmtetransport door stroming

Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks Boek 1, hoofdstuk 7 par. 1 Warmtetransport

Voor het demonstreren van warmtetransport door stroming van lucht kunt u de draaiende spiraal gebruiken (zie proef 1.5.1a).

Voor het demonstreren van warmtetransport door stroming van water kunt u de proef van blz. 47 bovenaan gebruiken.

Proef 1.7.1c Warmtetransport door straling

Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks Boek 1, hoofdstuk 7 par. 1 Warmtetransport

Voor het demonstreren van warmtetransport door straling kunt het volgende experiment doen. Neem twee even grote conserveblikken met een glimmende buitenkant. Verf één van de twee zwart. Vul beide met evenveel water en zet ze een tijdje in de zon. Door te voelen of door de temperatuur met een thermometer te meten kunt u laten zien dat het water in beide blikken warmer is geworden, maar in het zware blik meer dan in het glanzende blik.

Proef 1.7.2: Vanzelf afkoelen

Zie voor de uitvoering, de praktische en de didactische aanwijzingen bij deze demo Proevenboek 1.7.2 Vanzelf afkoelen.

Met enkele metingen wordt aangetoond dat de omgeving opwarmt als een bak met heet water ‘vanzelf’ afkoelt en dus dat de warmte uit het hete water na afkoeling in de omgeving terug gevonden kan worden.

Proef 1.7.3 Warm en koud water mengen

Zie voor de uitvoering, de praktische en de didactische aanwijzingen bij deze demo Proevenboek 1.7.3 Warm en koud water mengen.

Deze proef bereid voor op het begrip soortelijke warmte. Dat begrip wordt pas in H1 (‘Verbranden en verwarmen’) van Natuurkunde voor nu en straks Boek 3 geintroduceerd.
In deze proef neemt u gelijke hoeveelheden water van verschillende temperatuur. U laat de leerlingen voorspellen wat de temperatuur van het water zal zijn als die bij elkaar gegooid worden. Vervolgens laat u zien wat de eindtemperatuur dan wordt.
U herhaalt de proef met ongelijke hoeveelheden water.

Leswerk