Boek 1 H5: warmte en energie

11 juni

Bij de proeven in dit hoofdstuk gaan we uit van het idee dat je energie herkent aan ‘bewegen’: het vermogen om iets in beweging te brengen. De volgende twee demonstratieproeven bij deze paragraaf gaan over het in beweging brengen van iets door warmte. Zo tonen we aan dat warmte een energiesoort is.

Proef 1.5.1a De draaiende spiraal

Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks Boek 1, hoofdstuk 5, par. 1 Energie en energiebronnen.

Zie voor de uitvoering, de praktische en de didactische aanwijzingen bij deze demo: proevenboek5.1a: de draaiende spiraal]

Deze demonstratie laat zien dat je warmte kunt gebruiken om een spiraal te laten bewegen en dat warmte dus een vorm van energie is.

Surinaamse context

In Suriname vind je veel warmtemotoren, zoals de motors van de bromfiets en de auto. In de motor wordt warmte opgewekt door verbranding. Die warmte wordt gebruikt voor beweging.

Proef 1.5.1b De munt op de fles

Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks Boek 1, hoofdstuk 5, par. 1 Energie en energiebronnen.

Zie voor de uitvoering, de praktische en de didactische aanwijzingen bij deze demo Proevenboek 1.5.1b: de munt op de fles.

Deze demonstratie betreft, net als de draaiende spiraal (proef 1.5.1a), het gebruik van warmte voor beweging.

Proef 1.5.2 Warmte opwekken

Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks Boek 1, hoofdstuk 5, par. 2 Warmtebronnen.

Zie voor de uitvoering, de praktische en de didactische aanwijzingen bij deze demo proevenboek 1.5.2: warmte opwekken.

De demo bestaat uit drie proeven: een die laat zien dat je beweging in warmte kunt omzetten (dus de omgekeerde omzetting van de proeven 5.1a en 5.1b), een proef over warmte bij verbranding en een proef over warmte en elektriciteit.

Aanvulling: proef 4 (de brander), blz. 78 - 79 van ‘Natuurkunde voor nu en straks Boek 1’.

Surinaamse context

De traditionele manier van het maken van vuur in de binnenlanden door wrijving: het snel ronddraaien van een stokje op een licht-ontvlambare ondergrond.

Leswerk