Boek 2 H1: Druk

12 juni

De demonstratieproeven bij dit hoofdstuk zijn bedoeld om de leerlingen het begrip druk te laten ontwikkelen. Ze geven een beeld van wat druk is: de druk van een zwaar ding op een oppervlak, de druk van de lucht onder een zuiger. Ze laten ook zien dat je beide soorten druk op dezelfde manier kun berekenen: kracht per oppervlakte. Bij lucht in een gasspuit gaat het om het oppervlak van de zuiger waarop je (extra) druk uitoefent. Of de druk juist vermindert door de zuiger uit te trekken.

Proef 2.1.1 Kracht en oppervlak

Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks Boek 2, par. 1.2  Druk meten.

 

Proef 2.1.2 De druk op lucht

Demonstratieproef bij Natuurkunde voor nu en straks, Boek 2 par. 1.3 ‘Lucht en luchtdruk’

 

Proef 2.1.3 Luchtdruk aantonen

Demonstratieproef bij Natuurkunde voor nu en straks, Boek 2, par. 1.3 ‘Lucht en luchtdruk’.

 

Leswerk