1M hoofdstuk 10: Druk

12 juni

De demonstratieproeven bij dit hoofdstuk zijn bedoeld om de leerlingen het begrip druk te laten ontwikkelen. Ze geven een beeld van wat druk is: de druk van een zwaar ding op een oppervlak, de druk van de lucht onder een zuiger. Ze laten ook zien dat je beide soorten druk op dezelfde manier kun berekenen: kracht per oppervlakte. Bij lucht in een gasspuit gaat het om het oppervlak van de zuiger waarop je (extra) druk uitoefent. Of de druk juist vermindert door de zuiger uit te trekken.

Proef 1M 10.1 Kracht en oppervlak

Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks 1m (cd), par. 10.2  Druk meten.

 

Proef 1M 10.2 De druk op lucht

Demonstratieproef bij Natuurkunde voor nu en straks, deel 1M par. 10.3 ‘Lucht en luchtdruk’

 

Proef 1M 10.3 Luchtdruk aantonen

Demonstratieproef bij Natuurkunde voor nu en straks, deel 1M, par. 10.3 ‘Lucht en luchtdruk’.

 

Leswerk