Boek 2 H5: Licht

20 augustus

De proeven van dit hoofdstuk laten de leerlingen ervaren dat licht zich rechtlijnig voortplant en op een spiegel kan terugkaatsen. De leerlingen leren hoe dat tot schaduwvorming en spiegeling leidt

Proef 2.5.1 Grote en kleine schaduwen

Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks Boek 2 H5 par. 1 : Hoe verspreidt licht zich?

Proef 2.5.2 Spiegelende lichtstralen

Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks Boek 2 H5 par. 2: De spiegel

Leswerk