3M Hoofdstuk 9: Licht

1 juli

Aangezien dit hoofdstuk in grote lijnen herhaalt wat er over licht behandeld is in de boekdelen 1M hoofdstuk 14: Licht, en 2M, hoofdstuk 5: Licht, verwijzen we hieronder gedeeltelijk naar de proeven over dit onderwerp uit die hoofdstukken. Daarnaast zijn er ook enkele nieuwe proeven opgenomen.

Proeven bij paragraaf 3M 9.1: Terugkaatsing en absorptie

Zie voor de proef bij het onderwerp Schaduwbeelden Proef M1 14.1 Grote en kleine schaduwen.

Zie voor proeven bij het onderwerp Terugkaatsing van het licht bij vlakke spiegels 

Zie voor het omkeerprisma (Voorbeeld 1) Proef 2M-5.4b Breking in een planparallelle plaat en een prisma.

Zie voor proeven bij het onderwerp Diffuse terugkaatsing Proef 2M-5.2c Diffuse terugkaatsing.

Proef 3M 9.1 Gekleurde voorwerpen in gekleurd licht
Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks in context 3m (cd), hoofdstuk 9 par. 1 Terugkaatsing en absorptie, bij het onderwerp Absorptie.

 

Proeven bij paragraaf 3M 9.2: Breking

Proef 3M 9.2 Breking van licht in water 
Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks in context 3m (cd), hoofdstuk 9 par. 1 Breking.

Zie voor andere proeven over breking Proef 2M-5.4a Een knik in een lichtstraal.

Zie voor een simulatie van de breking van een lichtstraal aan een wateroppervlak (of andere stoffen): https://phet.colorado.edu/sims/html/bending-light/latest/bending-light_nl.html.

Zie voor proeven bij het onderwerp Plan-parallelle plaat: Proef 2M-5.4b Breking in een planparallelle plaat en een prisma.

Zie voor proeven bij het onderwerp kleursplitsing bij een prisma: Proef 2M-5.4b Breking in een planparallelle plaat en een prisma.

Zie voor een simulatie van kleursplitsing bij een prisma: https://phet.colorado.edu/sims/html/bending-light/latest/bending-light_nl.html.

 

Proeven bij paragraaf 3M 9.3: Lenzen

Zie voor proeven bij het onderwerp De bolle lens:

Zie voor proeven bij het onderwerp Constructiestralen bij een bolle lens: Proef 2M-5.5b Constructiestralen bij een bolle lens.

Zie voor de simulatie van de stralengang van licht door een bolle lens https://phet.colorado.edu/nl/simulation/geometric-optics.

 

Proeven bij paragraaf 3M 9.4: Optische instrumenten

Proef 3M 9.4a Het oog

Een video uitleg over de werking van het oog, met simulatie van onder andere het scherpstellen van de ooglens, vindt je op https://www.sciencespace.nl/leven-en-natuur/artikelen/4953/anatomie-en-werking-van-het-oog.

Proef 3M 9.4b De camera obscura en het fototoestel

De camera obscura is de voorloper van de fotocamera. Hoe die werkt wordt uitgelegd in het volgende filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=2Y-X_iWJUtk en https://www.youtube.com/watch?v=YyrPwazZkdk. Je kunt de leerlingen er ook één zelf laten maken, kijk bijvoorbeeld op deze pagina of de tekst hieronder.

Je kunt zelf een camera obscura maken met een schoenendoos, waarvan je de achterkant door een doorzichtig- mat stuk plastic hebt vervangen. Je hebt ook een zwarte doek nodig waaronder je op dat matte plastic kunt kijken. Richt de camera op een goed verlicht voorwerp, bijvoorbeeld een boom die in de zon staat. Je ziet dan een vaag beeld van de boom, op zijn kop.

Met een lens voor het gaatje kan de boom scherp afgebeeld worden. Kies een lens met een brandpuntsafstand ongeveer gelijk aan de afstand van het gaatje tot het scherm.

Proef 3M 9.4c Kijken door een loep

Als je iets kleins goed wilt bekijken, kun je een loep gebruiken om het voor het oog te vergroten. Kijk hier  om te leren hoe je een eigen loep kunt maken. Hier wordt uitgelegd hoe een loep werkt.

 

Leswerk