Boek 3 H6: Elektrische schakelingen

13 oktober

De proeven in dit hoofdstuk geven inzicht in de soorten elektrische schakelingen.

Proef 3.6.1  Serieschakelingen
Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks Boek 3 H6 Elektrische schakelingen

Proef 3.6.2  Parallelschakelingen
Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks Boek 3 H6 Elektrische schakelingen

Proef 3.6.3  Twee combinaties van serie- en parallelschakeling
Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks Boek 3 H6 Elektrische schakelingen

Leswerk