3M Hoofdstuk 10 Elektriciteit

1 juli

Aangezien dit hoofdstuk in grote lijnen herhaalt wat er over elektriciteit behandeld is in de boekdelen 1M hoofdstuk 15: Elektriciteit en magnetisme, en 2M, hoofdstuk 6: Elektriciteit, verwijzen we hieronder gedeeltelijk naar de proeven over dit onderwerp uit die hoofdstukken. Daarnaast zijn er ook enkele nieuwe proeven opgenomen.

Proeven 3M 10.1 Lading, stroomsterkte, spanning en weerstand

Bij het onderwerp Elektrische stroom: zie Proef 1M 15.2 Een elektrische stroom laten lopen.

Bij het onderwerp Geleiders en isolatoren zie Proef 1M 15.1 Spanningsbronnen.

Bij het onderwerp De stroomsterkte I zie Proef 2M 6.2a Stroom meten met ampèremeter.

Bij het onderwerp De spanning U zie Proef 2M 6.2b Spanning meten met een voltmeter.

 

Proeven 3M 10.2 Spanning, stroomsterkte en weerstand

Bij het onderwerp De wet van Ohm zie Proef 2M 6.3a De wet van Ohm en Proef 2M 6.3b De weerstand van een lampje.

Bij het onderwerp  De weerstand dan een draad zie Proef 2M 6.4 De weerstand van metaaldraden.

Proef 3M 10.2 Opgegeven waarde van weerstand nameten

Demonstratieproef of groepswerkproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks in context 3m (cd), hoofdstuk 10 par. 2 Spanning, stroomsterkte en weerstand, bij het onderwerp ‘de grootte van een onbekende weerstand’.

Proeven 3M 10.3 Diverse soorten weerstanden

Proef 3M 10.3a Een temperatuurafhankelijke weerstand
Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks in context 3m (cd), hoofdstuk 10 par. 3 Bijzondere weerstanden, bij het onderwerp ‘de N.T.C en de P.T.C.’

Proef 3M 10.3b Een licht-afhankelijke weerstand
Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks in context 3m (cd), hoofdstuk 10 par. 3 Bijzondere weerstanden, bij het onderwerp ‘de L.D.R.’

Proef 3M 10.3c Spanning delen met weerstanden
Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks in context 3m (cd), hoofdstuk 10 par. 3 Bijzondere weerstanden, bij het onderwerp ‘de spanningsdeler’

 

Proef 3M 10.4 Serieschakeling: zie Proef 2M 6.6 Serieschakelingen.

 

Proef3M 10.5 Parallelschakeling: zie Proef 2M 6.7 Parallelschakelingen.

 

Proeven 3M 10.4 en 10.5 (Gemengde schakelingen): zie Proef 2M 6.8 Twee combinaties van serie- en parallelschakeling.

Proef 3M 10.4/5 Een gemengde schakeling doormeten
Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks in context 3m (cd), hoofdstuk 10 par. 4 Serieschakeling en par. 5 Parallelschakeling.

Leswerk