Boek 4 H10: Elektriciteit

1 juli

Aangezien dit hoofdstuk in grote lijnen herhaalt wat er over elektriciteit behandeld is in Boek 2 H6: Elektriciteit en magnetisme, en Boek 3 H5: Elektriciteit, verwijzen we hieronder gedeeltelijk naar de proeven over dit onderwerp uit die hoofdstukken. Daarnaast zijn er ook enkele nieuwe proeven opgenomen.

Proeven 4.10.1 Lading, stroomsterkte, spanning en weerstand

Proef 4.10.1a Een elektrische stroom laten lopen
Identiek aan Proef 2.6.2 Een elektrische stroom laten lopen.

Proef 4.10.1b Stroom meten met een ampèremeter
Identiek aan Proef 3.5.2a Stroom meten met ampèremeter.

Proef 4.10.1c Spanningsbronnen
Identiek aan Proef 2.6.1 Spanningsbronnen.

Proef 4.10.1d Spanning meten met een voltmeter
Identiek aan Proef 3.5.2b Spanning meten met een voltmeter.

 

Proeven 4.10.2 Spanning, stroomsterkte en weerstand

Proef 4.10.2a De wet van Ohm
Identiek aan Proef 3.5.3a De wet van Ohm

Proef 4.10.2b De weerstand van een lampje
Identiek aan Proef 3.5.3b De weerstand van een lampje

Proef 4.10.2c De weerstand van metaaldraden
Identiek aan Proef 3.5.4 De weerstand van metaaldraden

Proef 4.10.2d Opgegeven waarde van een weerstand nameten
Demonstratieproef of groepswerkproef bij Natuurkunde voor Nu en StraksBoek 4 H10 par. 2 Spanning, stroomsterkte en weerstand, bij het onderwerp ‘de grootte van een onbekende weerstand’.

 

Proeven 4.10.3 Diverse soorten weerstanden

Proef 4.10.3a Een temperatuurafhankelijke weerstand
Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks Boek 4 H10, par. 3 Bijzondere weerstanden, bij het onderwerp ‘de N.T.C en de P.T.C.’

Proef 4.10.3b Een licht-afhankelijke weerstand
Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks Boek 4 H10, par. 3 Bijzondere weerstanden, bij het onderwerp ‘de L.D.R.’

Proef 4.10.3c Spanning delen met weerstanden
Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks Boek 4 H10, par. 3 Bijzondere weerstanden, bij het onderwerp ‘de spanningsdeler’

 

Proeven 4.10.4 Serieschakelingen

Proef 4.10.4 Serieschakeling:
Identiek aan Proef 3.5.6 Serieschakelingen

 

Proeven 4.10.5 Parallelschakelingen

Proef 4.10.5a Parallelschakelingen
Identiek aan Proef 3.5.7 Parallelschakelingen

Proef 4.10.5b Gemengde schakelingen
Identiek aan Proef 3.5.8 Twee combinaties van serie- en parallelschakeling.

Proef 4.10.5c Een gemengde schakeling doormeten
Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks Boek 4 H10, par. 4 Serieschakeling en par. 5 Parallelschakeling.

Leswerk