Boek 3 H5: Elektriciteit

6 februari

De proeven in dit hoofdstuk gaan in op het meten van spanning, stroomsterkte en weerstand. Ook de magnetische werking van elektriciteit komt in een voorbeeld aan de orde.

Proef 3.5.2a Stroom meten met ampèremeter
Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks Boek 3 H5 par. 2 De stroomkring: stroomsterkte en spanning.

Proef 3.5.2b Spanning meten met een voltmeter
Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks Boek 3 H5 par. 2 De stroomkring: stroomsterkte en spanning.

Proef 3.5.3a  De wet van Ohm
Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks Boek 3 H5 par. 3 Weerstand, spanning en stroomsterkte

Proef 3.5.3b  De weerstand van een lampje
Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks Boek 3 H5 par. 3 Weerstand, spanning en stroomsterkte

Proef 3.5.4  De weerstand van metaaldraden
Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks Boek 3 H5 par. 4 De weerstand van een draad

Proef 3.5.5  Drie werkingen van een stroom
Demonstratieproeven bij Natuurkunde voor Nu en Straks Boek 3 H5 par. 5 De werking van een elektrische stroom

Leswerk