2M Hoofdstuk 6: Elektriciteit

6 februari

De proeven in dit hoofdstuk gaan in op het meten van spanning, stroomsterkte en weerstand. Serie- en parallelschakelingen komen aan bod en ook eenvoudige combinaties. Ook de magnetische werking van elektriciteit komt in een voorbeeld aan de orde.

Proef 2M 6.2a Stroom meten met ampèremeter
Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks in context 2m (cd), hoofdstuk 6 par. 2 De stroomkring: stroomsterkte en spanning.

Proef 2M 6.2b Spanning meten met een voltmeter
Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks in context 2m (cd), hoofdstuk 6 par. 2 De stroomkring: stroomsterkte en spanning.

Proef 2M 6.3a  De wet van Ohm
Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks in context 2m (cd), hoofdstuk 6 par. 3 Weerstand, spanning en stroomsterkte

Proef 2M 6.3b  De weerstand van een lampje
Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks in context 2m (cd), hoofdstuk 6 par. 3 Weerstand, spanning en stroomsterkte

Proef 2M 6.4  De weerstand van metaaldraden
Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks in context 2m (cd), hoofdstuk 6 par. 4 De weerstand van een draad

Proef 2M 6.5  Drie werkingen van een stroom
Demonstratieproeven bij Natuurkunde voor Nu en Straks in context 2m (cd), hoofdstuk 6 par. 5 De werking van een elektrische stroom

Proef 2M 6.6  Serieschakelingen
Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks in context 2m (hv), hoofdstuk 6 Elektrische schakelingen

Proef 2M 6.7  Parallelschakelingen
Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks in context 2m (hv), hoofdstuk 6 Elektrische schakelingen

Proef 2M 6.8  Twee combinaties van serie- en parallelschakeling
Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks in context 2m (hv), hoofdstuk 6 Elektrische schakelingen

Leswerk