Practicum brillenglazen

9 januari

Leerlingen zijn wel bekend met het fenomeen bril. Ze hebben er echter vaak niet goed naar gekeken wat betreft de lenswerking. In dit practicum gaan ze die lenswerking van verschillende brillenglazen bekijken. Als introductie kan dit practicum op veel niveau's gedaan worden.

                                       Practicum brillenglazen

Water kan licht afbuigen. Daarom zie vanaf de kant alles onder water anders. Ook glas kan licht afbuigen. Geef je een stuk glas een bepaalde vorm, dan kun je het als brillenglas of contactlens gebruiken. Een brillenglas of contactlens zijn altijd + of -. Je zegt ook wel: positief of negatief.

Onderzoeksvraag 1:

Welke verschillen zijn er tussen een positief en een negatief brillenglas?

Benodigdheden:

  • Blaadje blanco papier.
  • Bakje met daarin een positieve lens (nummer 1) en een negatieve lens (nummer 2).

 

Belangrijk, verwerk de vraag in je antwoord.

Werkwijze:

De volgende proefjes mag je ook in een andere volgorde doen. Noteer alleen het antwoord. Noteer alleen verschillen die je nog niet hebt genoemd.

  • Welk verschil merk je op als je kijkt waar de positieve en de negatieve lens het dikste zijn?
  • Welk verschil merk je op als je met de lenzen een tekst gaat lezen?
  • Welk verschil merk je op als je de lenzen ver van je oog houdt en er dan doorheen kijkt? (Wanneer je geen verschil be­merkt moet je iemand anders de lens vast laten houden en hem nog verder van je oog houden).
  • Welk verschil merk je op als je probeert met je lenzen de ramen van het lokaal op het papier af te beelden. (Bij helder weer kun je ook de dingen die buiten zijn op het papier zichtbaar maken.)
  • Welk verschil merk je op als je in de kijkdozen evenwijdige lichtbundels op lenzen ziet vallen.
  • Welk verschil merk je op als je door de lens naar een rechte lijn kijkt en de lens langzaam heen en weer beweegt.

 

Laat je conclusies door je leraar controleren

Je kunt nu nog meer verschillen zoeken of de proef hieronder doen.

Onderzoeksvraag 2:

Welke verschil is er tussen een lens met een zogenaamde cilinder en een lens zonder cilinder?

Benodigdheden:

  • Zie vorige proef + lens met cilinder.

Werkwijze:

Trek een rechte streep op het papier en kijk door de lens naar de streep. Draai de lens een beetje.

Laat je conclusies door je leraar controleren

Toelichting voor de docent.

Aan de brillenglazen kun je komen door een aantal opticiens te vragen om enige tijd te sparen. In de klas gebruik ik bij voorkeur plastic brillenglazen. De lenzen zijn genummerd met een stickertje.

De kijkdozen zijn bij ons schoenendozen waar we de zijkanten uit hebben gehaald en waar lichtkastjes in zitten waar evenwijdige lichtstralen uitkomen die over een wit papier scheren. Bij de ene opstelling valt het licht op een uitsnede van een positieve lens, bij de andere opstelling op die van een negatieve lens. Lichtkastjes en lensuitsneden zijn bij diverse onderwijsfirma’s te koop.

lens.doc
Leswerk