Boek 1 H2: Lengte, oppervlakte en volume

11 juni

Hier vindt u vier demonstratieproeven over lengte, oppervlakte en volume.

Hoofdstuk 2: Lengte, oppervlakte en volume

Proef 1.2.1 Lengtemeetinstrumenten

Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks Boek 1, hoofdstuk 2, par. 1 Schatten of meten. De docent toont hoe je verschillende instrumenten voor lengtebepaling, zoals de rolmaat, de duimstok en de geodriehoek, in de praktijk gebruikt om lengtes op te meten.

Zie voor de uitvoering, de praktische en de didactische aanwijzingen bij deze demo Proef 1.2.1 Lengtemeetinstrumenten

Proef 1.2.2 Maak je eigen meetlint

Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks Boek 1, hoofdstuk 2, par. 2 Lengtebepaling.

Aanvullende leerlingactiviteit: de leerlingen maken een meetlint van papier. Daarna meten ze ermee een aantal voorwerpen uit de klas op. Laat ze hun eigengemaakte meetlint zorgvuldig bewaren, want ze komen ook van pas bij de proeven 2.3 en 2.4.

Zie voor de uitvoering, de praktische en de didactische aanwijzingen bij deze demo Proef 1.2.2 Maak je eigen meetlint

Aanvulling: Surinaamse context: de ‘ketting’. Voor deze activiteit is een stuk touw van tenminste 21 meter nodig.

De ketting, een lengtemaat die in Suriname nog wel wordt gebruikt, is afgeleid van een oude Nederlandse maat, de Rijnlandse voet: 1 ketting = 66 Rijnlandse voet = 20,72 m.

Een leerling(engroep) kan een lang touw maken van precies een ketting (20,72 m) lengte, verdeeld in 66 Rijnlandse voeten (31,4 cm). Daarmee kunnen ze bijvoorbeeld de lengte van het perceel waarop hun ouderlijk huis staat opmeten.

Proef 1.2.3 Oppervlakte en tegels

Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks Boek 1, hoofdstuk 2, par. 3 Oppervlaktebepaling.

Zie voor de uitvoering, de praktische en de didactische aanwijzingen bij deze demo Proef 1.2.3 Oppervlakte en tegels

De leerlingen leren de grootte van het oppervlak te bepalen (of te schatten) door het bedekken van een grote tegel met kleinere tegels, wat leidt tot het meten van lengte en breedte en de formule voor oppervlakte van een rechthoek.

Aanvulling: Surinaamse context

De leerlingen krijgen de huiswerkopdracht het oppervlak van het perceel van hun huis te bepalen in m2 [uitbreiding: ook in vierkante ketting].

Uitdagende extra opdracht: De leerlingen bepalen door aan de hand van een kaart van Suriname met gegeven, eenvoudige schaal (liefst: 1 cm = 1 km) de oppervlakte van het land Suriname. [uitbreiding: ter vergelijking schatten ze ook de oppervlakte van een ander, wat grilliger gevormd, land zoals Brazilië of Nederland.]

Proef 1.2.4a Drie manieren om volume te meten

Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks Boek 1, hoofdstuk 2, par. 4 Volumebepaling

Zie voor de uitvoering, de praktische en de didactische aanwijzingen bij deze demo Proef 1.2.4a Drie manieren om volume te meten

Het doel van deze proef is te leren waarop je het volume van een blokvormig voorwerp, van een hoeveelheid vloeistof en van een willekeurig gevormd voorwerp kunt meten.

Proef 1.2.4b Kubieke decimeter en kubieke centimeters

Foto: mevr. R. Khedie, ParamariboDemonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks Boek 1, hoofdstuk 2, par. 4 Volumebepaling

Zie voor de uitvoering van deze demo deze video door de heer S. Karamali Mohamed in Paramaribo.

Het doel van deze proef is dat leerlingen zich concreet kunnen voorstellen dat in een kubus van 1 kubieke decimeter 1000 blokjes van een kubieke centimeter passen.

 

Leswerk