Boek 1 H1: inleiding in de natuurkunde

11 juni

Hier maken de leerlingen voor het eerst kennis met enkele eenvoudige natuurkundige proeven. Zo leren ze onder andere het onderscheid tussen metalen en niet-metalen kennen.

Proef 1.1.1 Natuurkunde, Scheikunde of Biologie?

Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks Boek 1, hoofdstuk 1, par. 1 Inleiding in de natuurkunde. Het doel van deze demonstratieproef is de leerlingen een indruk te geven van welke natuurverschijnselen door de natuurkunde beschreven worden en wat het verschil is met scheikunde- en biologie-proeven.

Zie voor de uitvoering, de praktische en de didactische aanwijzingen bij deze demo Proef 1.1.1 Natuurkunde, Scheikunde of Biologie?

De demo omvat drie proeven en is bedoeld om de leerlingen een indruk te geven van welke natuurverschijnselen door de natuurkunde beschreven worden en wat het verschil is met scheikunde en biologie.

Surinaamse context

De lucht in Suriname komt meestal vanaf de oceaan en is warm. Die lucht bevat veel waterdamp die uit de oceaan is verdampt. Als de lucht opstijgt en kouder wordt, condenseert de waterdamp en ontstaat regen. Doordat de lucht in Suriname zo vochtig is kan in korte tijd veel regen vallen.

Dat er veel vocht in de Surinaamse lucht zit zie je aan het condenseren van water op een fles met gekoeld water. In een woestijn zou dat condenseren niet plaatsvinden, want daar bevat de lucht heel weinig waterdamp.

Proef 1.1.2 Stoffen onderzoeken: Metalen of niet-metalen

Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks Boek 1, hoofdstuk 1, par. 2 Hoe onderzoek je een stof?

Zie voor de uitvoering, de praktische en de didactische aanwijzingen bij deze demo Proef 1.1.2 Stoffen onderzoeken: Metalen of niet-metalen

Bij deze proef leren de leerlingen enkele metaal-eigenschappen kennen door eenvoudige proefjes te doen over glans en buigzaamheid.

Alternatief voor deze demo: de werkwijze die in paragraaf 1.2 in het boek beschreven staat.

Aanvulling: Surinaamse context: winning van metalen in Suriname

Hoe merk je of ergens in de grond goud aanwezig is? [Of ijzer of bauxiet/aluminium: lastiger: want dat is niet als het metaal aanwezig, maar als een scheikundige verbinding (van ijzer – roest- of aluminium – bauxiet) en moet dus nog bewerkt worden voordat het een metaal is.]

Leswerk