2M Hoofdstuk 3: Vloeistoffen

12 juni

De proeven bij dit hoofdstuk laten verschijnselen zien die met waterdruk te maken hebben. Veel leerlingen zullen nog niet met die verschijnselen te maken hebben gehaald. Het zien en ervaren van de proeven helpt sterk bij het begrijpen van onderwerpen als vloeistofdruk en de Wet van Archimedes.

Proef 2M-3.1 De druk in de waterleiding

Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks in context 2m (cd), hoofdstuk 3 par. 1 Vloeistofdruk

 

Proef 2M-3.2 Vloeistof in een U-buis

Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks in context 2m (cd), hoofdstuk 3 par. 2 Hoofdwet van de hydrostatica

 

Proef 2M-3.3 Archimedes en dichtheid

Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks in context 2m (cd), hoofdstuk 3 par. 3 De wet van Archimedes

 

Proef M2-3.4a Blijft een blikje cola drijven?

Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks in context 2m (cd), hoofdstuk 3 par. 4 Zinken, zweven, stijgen en drijven

 

Proef M2-3.4b Dichtheid en zinken, zweven, drijven

Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks in context 2m (cd), hoofdstuk 3 par. 4 Zinken, zweven, stijgen en drijven

Leswerk