Boek 3 H2: Vloeistoffen

12 juni

De proeven bij dit hoofdstuk laten verschijnselen zien die met waterdruk te maken hebben. Veel leerlingen zullen nog niet met die verschijnselen te maken hebben gehaald. Het zien en ervaren van de proeven helpt sterk bij het begrijpen van onderwerpen als vloeistofdruk en de Wet van Archimedes.

Proef 3.2.1 De druk in de waterleiding

Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks Boek 3 H2 par. 1 Vloeistofdruk

 

Proef 3.2.2 Vloeistof in een U-buis

Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks Boek 3 H2 par. 2 Hoofdwet van de hydrostatica

 

Proef 3.2.3 Archimedes en dichtheid

Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks Boek 3 H2 par. 3 De wet van Archimedes

 

Proef 3.2.4a Blijft een blikje cola drijven?

Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks Boek 3 H2 par. 4 Zinken, zweven, stijgen en drijven

 

Proef 3.2.4b Dichtheid en zinken, zweven, drijven

Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks Boek 3 H2 par. 4 Zinken, zweven, stijgen en drijven

Leswerk