Proef 3.2.3 Archimedes en dichtheid

20 mei

Het doel van deze proef is te laten zien dat de opwaartse kracht die een ondergedompeld voorwerp ondervindt, niet alleen afhangt van het volume van de verplaatste vloeistof, maar ook van de dichtheid van de vloeistof.

Een blokje dat aan een krachtmeter hangt wordt eerst ondergedompeld in water. De opwaartse kracht wordt bepaald. Daarna wordt het blokje ondergedompeld in een andere vloeistof, bijvoorbeeld spiritus, dat een kleinere dichtheid heeft dan water. Bij de bepaling van de opwaartse kracht in spiritus blijkt dat deze kleiner is dan in water.

Zie hier voor de uitvoering van de proef. De praktische en didactische aanwijzingen voor de leraar staan hier.

Leswerk