Showdechemie2 E15 Duivelse vloeistof

6 april • Jaap van Schravendijk en Henny Kramers-Pals • George Heldens, Geert van den Biggelaar en Joyce Rijnsburger

Aan het grensvlak van alcohol en zwavelzuur treedt zichtbaar en hoorbaar een reactie op bij toevoeging van permanganaat.

Mangaan(VII)oxide is een extreem sterke oxidator. De reactie hiervan met een brandbare stof is heftig, zelfs explosief, zoals uit dit experiment zal blijken. De beschrijving van deze demo staat in het boek ShowdeChemie2.

Links
Duivelse vloeistof op herhaling
Link:
https://www.youtube.com/watch?v=bjbSyA-k8DY . Leuk is bij deze uitvoering dat de aceton een paar keer wordt toegevoegd; elke keer zie je opnieuw de ontvlamming. De proef wordt hier uitgevoerd door een leerling, Clay Whitaker. Bij doorklikken naar https://www.youtube.com/user/CSChemistry blijkt dit een leerling te zijn van Jude Clapper, scheikundeleraar aan Christ School in Arden, North Carolina, USA. Hij heeft veel spectaculaire proeven in het Kanaal van CSChemistry op Youtube gezet.

Onweer onder water
http://www.chemistry-blog.com/2009/02/17/chemistry-lab-demonstrations-upsidedownthunderstorm/
Deze in het boek genoemde link bevat een filmpje van de proef Onweer onder water (E1 in Showdechemie). Bekijk vooral ook de verschillende ervaringen met deze proef die onder het filmpje staan. 

Leswerk