Proef 3.2.4b Dichtheid en zinken, zweven, drijven

20 mei

Het doel van deze proef is te laten zien dat de vraag of een massief voorwerp zinkt, zweeft of blijft drijven in een vloeistof afhangt van het verschil in dichtheid tussen de vloeistof en het materiaal waarvan het voorwerp gemaakt is

Benodigdheden:

  • Drie blokjes hout
  • 3 glazen potjes of bekerglazen: één met water, één met zout water, één met spiritus.

De proef:

De proef laat zien dat een blokje ‘zwaar’ hout (dichtheid ongeveer 0,95 g/cm3) , dat nèt drijft in water, in spiritus zinkt. En dat heel zwaar hout dat in water zinkt, in zout water (dichtheid ongeveer 1,2 g/cm3) kan blijven drijven.

Zie hier voor de uitvoering van de proef. De praktische en didactische aanwijzingen voor de leraar staan hier.

Surinaamse context: een zeeschip, dat maximaal is volgeladen in een noordelijke haven met koud zeewater, kan op de Suriname rivier zinken. De dichtheid van het warme rivierwater is kleiner dan van het koude zeewater. Dus op de rivier moet het schip meer water verplaatsen om te blijven drijven dan in de noordelijke haven. Volladen kan dus gevaarlijk zijn. Schepen zijn voorzien van een Plimsoll merk dat aangeeft tot hoever het schip geladen mag worden in verschillende wateren.

Leswerk