3M Hoofdstuk 2 Bewegingsleer

28 april • Valk, Ton van der

De proeven in dit hoofdstuk zijn bedoeld om leerlingen te laten ervaren hoe een 'echte' beweging in de natuurkunde wordt weergegeven.

Proef 3M 2.1 Plaats, verplaatsing, snelheid en gemiddelde snelheid met stoeptegels

Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks in context 3m (cd), hoofdstuk 2 par. 1 Plaatsbepaling en verplaatsing

 

Proef 3M 2.2 Met een constante snelheid langs een rechte lijn lopen

Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks in context 3m (cd), hoofdstuk 2 par. 2 De eenparige rechtlijnige beweging

 

Proef 3M 2.3 Eenparig versneld lopen en verschillende versnelde bewegingen

Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks in context 3m (cd), hoofdstuk 2 par. 3 De eenparig versnelde rechtlijnige beweging

 

Proef 3M 2.4 Eenparig vertraagd lopen

Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks in context 3m (cd), hoofdstuk 2 par. 4 De eenparig vertraagde rechtlijnige beweging

 

Proef 3M 2.7 De s,t grafiek van een eenparig versnelde beweging

Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks in context 3m (cd), hoofdstuk 2 par. 7 Het afstand-tijd diagram
Zie ‘uitvoering 3’ van proef 3M 2.3a.

 

Proef 3M 2.8 Valt een zwaar voorwerp sneller dan een licht voorwerp?

Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks in context 3m (cd), hoofdstuk 2 par. 8 De vrije val

Leswerk