Boek 4 H2: Bewegingsleer

28 april • Valk, Ton van der

De proeven in dit hoofdstuk zijn bedoeld om leerlingen te laten ervaren hoe een 'echte' beweging in de natuurkunde wordt weergegeven.

Proef 4.2.1a Plaats, verplaatsing, snelheid en gemiddelde snelheid met stoeptegels

Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks Boek 4 H2, par. 1 Plaatsbepaling en verplaatsing

 

Proef 4.2.1b Gemiddelde snelheid huis - school

identiek aan demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks Boek 2 H7 par. 6 Snelheid

 

Proef 4.2.2 Met een constante snelheid langs een rechte lijn lopen

Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en StraksBoek 4 H2, par. 2 De eenparige rechtlijnige beweging

 

Proef 4.2.3 Eenparig versneld lopen en verschillende versnelde bewegingen

Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks Boek 4 H2, par. 3 De eenparig versnelde rechtlijnige beweging

 

Proef 4.2.4 Eenparig vertraagd lopen

Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en StraksBoek 4 H2, par. 4 De eenparig vertraagde rechtlijnige beweging

 

Proef 4.2.7 De s,t grafiek van een eenparig versnelde beweging

Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks Boek 4 H2, par. 7 Het afstand-tijd diagram
Zie ‘uitvoering 3’ van proef 4.2.3a.

 

Proef 4.2.8a Valt een zwaar voorwerp sneller dan een licht voorwerp?

Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks Boek 4 H2, par. 8 De vrije val

 

Proef 4.2.8b Vallen met constante snelheid

Identiek aan demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks Boek 2 H7 par. 6 Snelheid

Leswerk