Boek 3 H8: De toestand van een stof

13 oktober

Leerlingen krijgen met de proeven een beeld van de noodzaak van een onafhankelijke temperatuurmeting in vergelijk met je eigen gevoel voor temperatuur. Ook het gedrag van stoffen onder druk en bij overgangen naar een andere fase komen aan de orde.

Proef 3.8.1: Warm en koud voelen

Identiek aan de demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks Boek 1, hoofdstuk 6, par. 2 De thermometer.

Proef 3.8.2 Van ijs naar damp

Identiek aan demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks Boek 1, par. 8.1 Aggegatietoestanden.

Proef 3.8.3 Water koken bij 80 graden?

Identiek aan demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks Boek 2 H2: par. 2: Koken

 

Leswerk