2M hoofdstuk 4: Gassen

19 november

De proeven uit dit hoofdstuk laten zien hoe de druk van een gas gemeten wordt en hoe de druk van een gas verandert bij volumeverandering en temperatuurverandering. Pompen vormen een toepassingsgebied.

Proef 2M-4.1 De watermanometer

Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks in context 2m (cd), hoofdstuk 4 par. 1 De druk van een gas

 

Proef 2M-4.2 Volume en druk van een gas

Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks in context 2m (cd), hoofdstuk 4 par. 2 De Wet van Boyle

 

Proef 2M-4.4a Water omhoog zuigen

Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks in context 2m (cd), hoofdstuk 4 par. 4 Pompen en hevels

 

Proef 2M-4.4b Hevel

Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks in context 2m (cd), hoofdstuk 4 par. 4 Pompen en hevels

 

Leswerk