Boek 3 H3: Gassen

19 november

De proeven uit dit hoofdstuk laten zien hoe de druk van een gas gemeten wordt en hoe de druk van een gas verandert bij volumeverandering en temperatuurverandering. Pompen vormen een toepassingsgebied.

Proef 3.3.1 De watermanometer

Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks Boek 3 H3 par. 1 De druk van een gas

 

Proef 3.3.2 Volume en druk van een gas

Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks Boek 3 H3 par. 2 De Wet van Boyle

 

Proef 3.3.4a Water omhoog zuigen

Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks Boek 3 H3 par. 4 Pompen en hevels

 

Proef 3.3.4b Hevel

Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks Boek 3 H3 par. 4 Pompen en hevels

 

Leswerk