3M Hoofdstuk 8 Warmteleer

5 september

Aangezien dit hoofdstuk voortbouwt op wat er over temperatuur en warmte behandeld is in de boekdelen 1M en 2M verwijzen we hieronder gedeeltelijk naar de proeven over dit onderwerp uit die boeken. Daarnaast zijn er ook nieuwe proeven opgenomen.

Proeven bij paragraaf 3M 8.1: Energie

Proef 8.1a Rendementen van lampen vergelijken
Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks in context 3m (cd), hoofdstuk 8 par. 1 Energie

Proef 8.1b Het rendement van auto’s vergeleken
Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks in context 3m (cd), hoofdstuk 8 par. 1 Energie

Proeven bij paragraaf 3M 8.2: Temperatuur

Bij het onderwerp: vloeistofthermometers

Zie voor het principe achter de werking van een vloeistofthermometer

Zie voor het aflezen van de vloeistofthermometer:

 Bij het onderwerp: De bimetaal thermometer

Zie voor de werking van het bimetaal

 Bij het onderwerp De weerstandsthermometer  

Zie voor het principe van de werking van een elektronische thermometer

Proeven bij paragraaf 3M 8.3: De verbranding

Zie voor herhaling van het verschijnsel ‘verbranding’:

Proef 3M 8.3 Verbrandingswarmte van een pinda
Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks in context 3m (cd), hoofdstuk 8 par. 3 De verbranding

Proeven bij paragraaf 3M 8.4: Verwarmen van een ruimte

Zie voor herhaling van het onderwerp warmtetransport door Geleiding, stromng en straling

Zie voor herhaling van het onderwerp afkoelen en op temperatuur houden

Proeven bij paragraaf 3M 8.5: Verwarmen van een stof

Proef 3M 8.5 Soortelijke warmte van water en de warmtecapaciteit van een waterkoker
Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks in context 3m (cd), hoofdstuk 8 par. 5 Verwarmen van een stof

Proeven bij paragraaf 3M 8.6: Warmte-uitwisseling

Proef 3M 8.6 Water mengen
Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks in context 3m (cd), hoofdstuk 8 par. 6 Warmte-uitwisseling

Proeven bij paragraaf 3M 8.7: De warmte bij faseveranderingen

Proef 3M 8.7 IJsklontjes laten smelten
Demonstratieproef bij Natuurkunde voor Nu en Straks in context 3m (cd), hoofdstuk 8 par. 7 De warmte bij faseveranderingen

Leswerk