Water gewoon bijzonder - inhoudsopgave

15 april

Hieronder is de inhoudsopgave te vinden van het nieuwe boek Water gewoon bijzonder uit 2024. Bij de artikelen in het begin zijn er links ingevoegd naar pdf’s met de literatuurlijsten van de desbetreffende artikelen in het boek. De leeractiviteiten die hieronder staan, zijn aanklikbaar en kunnen op de site worden bekeken (momenteel worden de leeractiviteiten geüpload op de site, nog niet alle leeractiviteiten zijn dus terug te vinden).

Voorwoord

Dankwoord

Leeswijzer

Contexten en vaardigheden

Over de redacteuren

Auteurs

Deel 1 Water gewoon en bijzonder

Literatuurlijst artikel 1 - Waar komt het water in de oceaan vandaan?

Literatuurlijst artikel 2 - Oorsprong en verdeling van water op Aarde

Literatuurlijst artikel 3 - Water is H2O

Literatuurlijst artikel 4 - Het weer onder water

Literatuurlijst artikel 5 - Abrupte omslagen naar zuurstofloze zeeën

Literatuurlijst artikel 6 - De reis van regen

Literatuurlijst artikel 7 - Zon, regen en een juiste positie

Leeractiviteit 1 - Rekenen met water

Leeractiviteit 2 - Eigenschappen van water

Leeractiviteit 3 - Antivries - zouten en suiker

Leeractiviteit 4 - De oceaan in een bekerglas

Leeractiviteit 5 - Oceaancirculatie - thermohaliene stroming

Leeractiviteit 6 - Kantelpunten van het klimaat

Deel 2 Water kwaliteit en zuivering

Literatuurlijst artikel 1 - Waterkwaliteit, een toekomstscenario

Literatuurlijst artikel 2 - Productie van veilig en gezond drinkwater uit diverse bronnen

Literatuurlijst artikel 3 - Zuivering van huishoudelijk afvalwater

Literatuurlijst artikel 5 - Zuivering van industrieel afvalwater

Literatuurlijst artikel 6 - Organische microverontreinigingen in grond- en oppervlaktewater

Literatuurlijst artikel 7 - Circulaire biomineralen

Leeractiviteit 1 - Veilig en gezond drinkwater maken

Leeractiviteit 2 - Kringlopen in de RWZI

Leeractiviteit 3 - Waterzuivering

Leeractiviteit 4 - Zuiver drinkwater

Leeractiviteit 5 - Een blauwe vlag voor ‘schoon’ zwemwater

Deel 3 Water beheren en beheersen

Literatuurlijst artikel 1 - Land van water, wind én bodem

Literatuurlijst artikel 2 - De bodem als spons

Literatuurlijst artikel 3 - Het water zakt!

Literatuurlijst artikel 4 - Zout waar het kan en zoet waar het moet

Literatuurlijst artikel 5 - Bewegend water op en onder het aardoppervlak

Literatuurlijst artikel 6 - To drown or not to drown!

Literatuurlijst artikel 7 - Een gat in de Afsluitdijk

Leeractiviteit 1 - Zeespiegelstijging in een deltagebied - atlasopdrachten

Leeractiviteit 2 - Waterwolven

Leeractiviteit 3 - De rol van water in de bodem - doorlaatbaarheid en opslag

Leeractiviteit 4 - Piping zichtbaar maken

Leeractiviteit 5 - Rainproof

Deel 4 Water leven en laten leven

Literatuurlijst artikel 1 - Water en Leven

Literatuurlijst artikel 2 - Van alg tot bloemplant

Literatuurlijst artikel 3 - Verzuring van de oceaan

Literatuurlijst artikel 4 - Leven in de woestijn

Literatuurlijst artikel 6 - Burgerwetenschap

Leeractiviteit 1 - Van alg tot bloemplant

Leeractiviteit 2 - Plant op het land - anatomie en watertransport

Leeractiviteit 3 - Hoe planten grote droogte kunnen overleven (aanpassingen)

Leeractiviteit 4 - Dieren in de woestijn

Leeractiviteit 5 - Osmoregulatie bij dieren

Leeractiviteit 6 - Osmoregulatie bij de mens

Leeractiviteit 7 - Invloed van verzuring op de mosselschelp

Leeractiviteit 8 - Wateronderzoek - abiotische factoren

Leeractiviteit 9 - Wateronderzoek - biotische factoren

Deel 5 Water hoe nu verder?

Literatuurlijst artikel 1 - Bewuste innovatiestrategie

Literatuurlijst artikel 2 - Water besparen!

Literatuurlijst artikel 3 - Hoe natuurherstel kan zorgen voor meer regen

Literatuurlijst artikel 4 - Natuur in de hoofdrol

Leeractiviteit 1 - Zeespiegelstijging in een deltagebied - PWS

Leswerk