Water gewoon bijzonder leeractiviteit 3.1: Zeespiegelstijging in een deltagebied - atlasopdrachten.

20 mei • Marieke Coebergh van den Braak

Klimaatverandering, met zeespiegelstijging als een van de mogelijke gevolgen, zorgt ervoor dat Nederland zich moet beraden over hoe ons land te beschermen tegen een grotere kans op overstromingen. Een hoge waterstand is geen incident meer maar komt steeds veelvuldiger voor; de risico’s nemen toe. Het exact voorspellen van de mate van zeespiegelstijging is vooralsnog niet mogelijk, daarom zijn er voor de bepaling van de toekomstige zeespiegelstijging verschillende scenario’s. Om de vraag te beantwoorden hoe we ervoor kunnen zorgen dat mensen in Nederland droge voeten houden, wordt niet alleen naar de zeespiegelstijging en naar de verschillende klimaatscenario’s gekeken maar ook naar het probleem van de bodemdaling in laaggelegen (kust)gebieden.

Vorige Volgende

De leeractiviteit wordt ingeleid met behulp van filmfragmenten en een klassengesprek over de begrippen: zeespiegelstijging-deltagebied-klimaatverandering-overstroming-bodemdaling. De leerlingen worden ingedeeld in 10 groepjes: de atlasopdrachten worden allemaal en door elk groepje gemaakt. Ieder groepje krijgt daarnaast de extra opdracht om voor één van de vijf grote steden uit te zoeken wat de absolute en wat de relatieve zeespiegelstijging is. Twee groepjes worden per stad samengevoegd en bepalen voor de toegewezen stad de toekomstige wateroverlast op grond van het overstromingsrisico en de bodemdaling. De kaarten zoals aangegeven in de atlasopdrachten moeten hierbij worden gebruikt. In het eindgesprek wordt besproken welke stad vermoedelijk met de grootste wateroverlast te maken zal krijgen.

Deze leeractiviteit is gebaseerd op de NLT-module Deltatechnologie http://www.betavak-nlt.nl, en werd ons beschikbaar gesteld door Edgar de Wit - Vereniging NLT

Suggesties voor een vervolg

Leeractiviteiten uit het boek ‘Water gewoon bijzonder’

  • Leeractiviteit 3.4 Piping zichtbaar maken: een demonstratiemodel laat zien hoe bij langdurig hoog water aan een kant van een dijk, piping kan optreden en dat dit kan leiden tot het inzakken van een dijk.
  • Leeractiviteit 5.1 Zeespiegelstijging in een Deltagebied - PWS opdracht bevat twee expertopdrachten. Leerlingen maken een plan maken om de bedreiging van zeespiegelstijging om te zetten in nieuwe mogelijkheden voor een van de onderwerpen natuur of aquacultuur.

Extra informatie

Artikelen uit het boek ‘Water gewoon bijzonder’

  • Tjeerd Bouma, ‘To drown or not to drown! Maakt natuur (het)verschil?’
  • Jan Jaap Wietsma en Wout Zweers, ‘Bewegend water op en onder het aardoppervlak. Wetropolis-model voor waterbeheer’.

Leerling- en docentmateriaal

Het materiaal dat nodig is om de opdrachten uit te kunnen voeren, is in de twee bijlagen te vinden (zie hieronder).

3.1.1_Zeespiegelstijging_in_een_Deltagebied_-atlasopdrachten-leerlingen.doc 3.1.2_Zeespiegelstijging_in_een_Deltagebied_-atlasopdrachten-_aanwijzigingen-docent.doc
Leswerk