Water gewoon bijzonder leeractiviteit 5.1: Zeespiegelstijging in een deltagebied - PWS

20 mei • Marieke Coebergh van den Braak

Klimaatverandering zorgt ervoor dat we ons in Nederland moeten beraden over hoe ons land te beschermen tegen (toekomstige) veel hogere waterstanden. Het meest kwetsbaar voor zeespiegelstijging zijn onze kustgebieden en het direct daarachter gelegen land. Het oorspronkelijk dynamische kustlandschap wordt tegenwoordig in belangrijke mate door de mens beheerd met als belangrijk doel de mens te beschermen tegen overstromingen. Er is voor de natuurlijke processen nog maar weinig ruimte over. Naast toenemende risico’s is er echter ook sprake van nieuwe kansen op het gebied van natuurontwikkeling, recreatie, andersoortige woningbouw en energievoorziening.

In kustgebieden rond de estuaria worden vaak vissen, kreeften, garnalen en/of schelpdieren ‘kunstmatig’ in waterbassins gekweekt voor de handel (meestal voor de voedselvoorziening). Dit noemt men evenals het kweken van zilte gewassen, aquacultuur Het biedt (toekomst)mogelijkheden voor agrarische ondernemers en ook voor toeleverende bedrijven en de verwerkende industrie.

Vorige Volgende

Leerlingen starten met informatie verzamelen over de kenmerken van natuurlijke kustgebieden of van ondernemingen op het gebied van aquacultuur.

•    Wanneer er is gekozen voor het maken van een natuurontwikkelingsplan, moet duidelijk worden wat de (duurzame) ontwikkelingsmogelijkheden zijn in het gekozen gebied (natte/droge natuur?).

•    Voor het onderwerp ‘aquacultuur’ wordt een duurzame onderneming ontworpen en bovendien een voor aquacultuur geschikt organisme gekweekt. Hierbij moet eerst duidelijk zijn welke abiotische factoren bij de kweek van belang zijn (zoals temperatuur, hoeveelheid licht, zoutgehalte, aanwezigheid van nutriënten) 

•    Het onderzoek wordt in beide gevallen afgerond met het schrijven van een adviesrapport en met de presentatie hiervan. De leerlingen wegen daarbij de voor-en de nadelen van de verschillende mogelijkheden en hebben gefundeerde argumenten voor de door hen gekozen oplossingen.

Het materiaal is afkomstig uit de NLT-module Deltatechnologie, zie http://www.betavak-nlt.nl. Er is een keuze gemaakt.

Extra informatie

  • Artikel in H2O: Vijf provocatieve strategieën voor de toekomst van de Nederlandse delta. Zie https://bit.ly/3uvjCUL
  • Biowetenschappen & Maatschappij Cahier Waterlandbouw 2024:

Zie: https://www.biomaatschappij.nl/product/waterlandbouw/#

Artikelen uit het boek ‘Water gewoon bijzonder’

  • Huub Rijnaarts et al, ‘Zout waar het kan en zoet waar het moet. Overleven door aanpassen’
  • Tjeerd Bouma, ‘To drown or not to drown! Maakt natuur (het) verschil?’ In een kader bij dit artikel staat beschreven hoe leerlingen in de gelegenheid worden gesteld een wetenschappelijk artikel te reviewen en in begrijpelijke taal voor hun leeftijdsgroep op te schrijven. Een voorbeeld van zo’n artikel over kustbescherming is via onderstaande link te downloaden (https://kids.frontiersin.org/articles/10.3389/frym.2023.910803)/ 

Leerling- en docentmateriaal

Het materiaal dat nodig is om de opdrachten uit te kunnen voeren, is in de volgende vijf bijlagen te vinden (zie hieronder).

5.1.1-Zeespiegelstijging_in_een_Deltagebied_adviesrapport-Aquacultuur.docx 5.1.2-Zeespiegelstijging_in_een_Deltagebied_adviesrapport-Natuur-in-kustgebieden.docx 5.1.3-Zeespiegelstijging_in_een_Deltagebied_-PWS-_aanwijzigingen-docent.doc 5.1.4-URL-lijst.docx 5.1.5-BWM-Waterlandbouw.pdf
Leswerk