Genetica in beweging

5 december

Sinds Mendel is er op het gebied van de genetica veel gebeurd. Genotype, fenotype en het interne en externe mileu spelen een rol bij het tot uiting komen van erfelijke eigenschappen. Veel valt hierover te zeggen, veel is ook voor leerlingen lastig om te leren. Leerlingen proberen wat ze leren te duiden en komen zo met denkbeelden die niet altijd die van wetenschappers zijn.

In het boek genetica in beweging wordt ingegaan op de denkbeelden van leerlingen en worden mogelijkheden en werkvormen besproken om met de leerstof van de genetica om te gaan. Bij dit boek horen op de website artikelen, die het boek aanvullen, extra suggesties geven en soms ook met werkbladen en ander lesmateriaal komen, te gebruiken bij de diverse onderwerpen in het boek.

Inleiding

Het boek genetica in beweging bevat 10 hoofdstukken die elk een deel van het leren over genetica laten zien. Aan de hoofstukindeling kunt u zien wat er zoal behandeld wordt. Losse artikelen op de website geven bij diverse paragrafen aanvullingen en lesmateriaal.

 

Hoofdstukindeling en links naar lesmateriaal

1. Het ontstaan van genetica als natuurwetenschap

2. Wat moeten leerlingen van genetica weten?

3. Leermoeilijkheden

4. Hoe spoor je leermoeilijkkheden op?

5. Modellen van chromosomen en DNA

6. Mendelgenetica

7. Populatiegenetica 1

8. Populatiegenetica 2

9. Genetica in contexten

10. Het genoombeeld in ontwikkeling

0_Genetica-in-beweging-p.1-8.pdf 0_literatuurlijst-met-links-bij-Genetica-in-Beweging.pdf 0_recensie-in-NVOX-met-bestelgegevens.pdf 0_recensie-in-Bionieuws.pdf 0_NVOX-artikel-maart-2012-prof.-Hans-de-Jong.pdf
Leswerk