Genetica in beweging, hoofdstuk 7 en 8, populatiegenetica.

23 januari • Marijke Domis, Mieke Kapteijn, Clasien Lever-de Vries

Terwijl het in de Mendelgenetica gaat over individuen en hun genotype, gaat het in de populatiegenetica om populaties en hun genenreservoir: het totale bezit aan genen van alle leden van de populatie. Vaak is het begrip echter verengd tot een of meer eigenschappen: de verzameling allelen van een bepaald gen met hun onderlinge verhouding.

Vorige Volgende

Populatiegenetica is voor vwo-leerlingen als onderwerp in het eindexamenprogramma opgenomen. Je kunt er leuke (en moeilijke) opgaven mee maken... maar er zijn belangrijker redenen om er inzicht in te willen krijgen.

Kennis van populatiegenetica maakt een beter begrip van de evolutietheorie mogelijk. De wet van Hardy-Weinberg geeft inzicht in het resultaat van aselecte voortplanting en maakt het mogelijk het effect van natuurlijke en kunstmatige selectie te begrijpen. Om de wet geldig te laten zijn, moet een populatie voldoende omvang hebben. Kennis van de populatiegenetica kan natuurbeheerders helpen om te voorspellen of populaties voldoende groot zijn om het voortbestaan van een soort mogelijk te maken.

In hoofdstuk 7 van het boek en op de website (bij documenten) staat een flink aantal opgaven. Het gaat hierbij veelal om concrete problemen waarbij het van belang is iets te weten te komen over frequenties van allelen in een populatie en de kans dat deze allelen in aantal toenemen of juist verdwijnen.

Hoofdstuk 8 bevat opgaven die opgelost moeten worden met behulp van wiskundige gegevens. In het boek en op de website zijn allerlei voorbeelden te vinden waarin gerekend moet worden met breuken, procenten, kwadraten en formules met allelen-, feno- en genotypenfrequenties. 

7.3.1_leerlinginstructie-rietvissen.pdf 7.3.2-tabel-fenotypen-genotypen-en-tabel-B.pdf 7.3.3_tabel-A.pdf 7.3.4_tabel-C.pdf 7.4.1_leerlinginstructie-stochastische-rammelaars.pdf 7.4.2_tips-voor-productie-van-de-rammelaars.pdf NVOX-artikel-april-2009-over-stochastische-rammelaars.pdf 7_links-en-bronnen.pdf 7a_links-en-bronnen.pdf 8a_activiteiten-en-links.pdf 8.2.1_populatiegeneticaopgaven_MD.pdf
Leswerk