Genetica in beweging, hoofdstuk 3, leermoeilijkheden

22 januari • Marijke Domis, Mieke Kapteijn, Clasien Lever-de Vries

Er is veel onderzoek gedaan naar problemen, die leerlingen en studenten kunnen hebben bij het bestuderen van de genetica. Preconcepten, meegebracht uit de eigen leefwereld,  zitten het leren van nieuwe betekenissen soms in de weg. Deze preconcepten blijven gemakkelijk bestaan naast het wetenschappelijke begrip.

Vorige Volgende

Er is veel onderzoek gedaan naar problemen die leerlingen en studenten hebben bij het bestuderen van de genetica. De eerste onderzoeken in de jaren '80 van de vorige eeuw, maakten duidelijk dat leerlingen intuïtieve begrippen, zogenoemde preconcepten, meebrengen uit hun eigen leefwereld; deze zitten het leren van nieuwe betekenissen soms in de weg en blijven gemakkelijk bestaan naast het wetenschappelijke begrip.

Verkeerde ideeën worden niet alleen van buiten de school meegenomen, ook in het onderwijs kan verwarring ontstaan. Dan is er sprake van misconcepten. Abstractie en complexiteit blijken de kern te zijn van de problemen, waardoor leerlingen wereldwijd genetica een van de moeilijkste onderwerpen uit de biologie vinden.

In de documenten horende bij dit artikel is een overzicht aanwezig van de leermoeilijkheden, die leerlingen ervaren bij het bestuderen van de genetica (gebaseerd op een overzicht uit het proefschrift van Knippels, 2002). Hoofdstuk 3 gaat verder in op de aard van deze leermoeilijkheden en wat effectieve strategieën kunnen zijn. Bij de opdrachten (in het gehele boek) wordt met een icoon aangegeven op welke leermoeilijkheid de opdracht zich richt.

3_schema-leermoeilijkheden-genetica-1.pdf 3_breipatroon-baby-s-first-DNA-model_1.pdf 3_links-en-bronnen.pdf 3a_links-en-bronnen-0.pdf 3a_NVOX-artikel_epigenetica.pdf 3a_verslag_studiedag_epigenetica.pdf
Leswerk