Genetica in beweging, hoofdstuk 10, het genoombeeld in ontwikkeling

24 januari • Marijke Domis, Mieke Kapteijn, Clasien Lever-de Vries

In het klassieke beeld van het genoom bestaat een chromosoom uit een snoer van genen,  die elk voor een eiwit coderen. Geleidelijk is dit beeld gaan wankelen. Het genetica-onderwijs is echter nog steeds op dit beeld gebaseerd.

Om nieuwe ontwikkelingen te kunnen volgen is het van belang om te weten in welke opzichten het huidige dynamische beeld van het genoom afwijkt van het statische kralensnoermodel.

Wat blijkt:

Het genoom is meer dan de som der genen.

Er zijn allerlei relaties tussen gen, eigenschap en omgeving. Deze bepalen met elkaar de genexpressie.

Genomen kennen geen grenzen. Daarmee staat het soortbegrip onder druk.

In een twaalftal teksten (box 1 t/m 12) worden deze ontwikkelingen in het denken belicht. De teksten zijn ook via de documenten bij dit artikel te downloaden.

 

10_teksten-van-boxen-0.pdf 10_links-en-bronnen-0.pdf
Leswerk