Proef 3.4.2d Plaats van een spiegelbeeld bepalen

3 december

Doel van de proef: de leerlingen weten dat het spiegelbeeld B van een voorwerp V achter de spiegel ligt en dat de afstand van B tot de spiegel gelijk is aan de afstand van V tot de spiegel.

Benodigdheden:

Uit de optiekset (in de lestrolley)

  • Lichtkastje met voorzet lens (die maakt de lichtbundel evenwijdig)
  • Plaatje met drie spleten
  • Vlakke spiegel
  • Bolle lens
  • Wit papier en vier ronde magneten

Het filmpje laat een voorbeeld van de proef zien.

Maak de opstelling zoals op de foto. De bolle lens convergeert de evenwijdige bundel uit het lichtkastje naar één punt (dat is het brandpunt van de lens, zie Proef 3.4.4c), waarna de lichtstralen divergeren en op de spiegel vallen. Dat punt kan beschouwd worden als het voorwerpspunt V voor de spiegel. Met de teruggekaatste lichtstralen kan het spiegelbeeld B achter de spiegel bepaald worden. Uit meting blijkt dan dat de loodrechte afstand van V tot de spiegel gelijk is aan de loodrechte afstand van B tot de spiegel.

Leswerk