Voorwoord: Vernieuwing

Jan Jaap Wietsma

Het voorwoord van NVON-voorzitter Jan Jaap Wietsma: Vernieuwing

Vernieuwing

 

De start van het nieuwe seizoen valt samen met de komst van nieuwe mensen bij de NVON. Net voor de zomer is de werving voor een nieuw hoofd NVON-bureau afgerond. Uit de procedure zijn twee geschikte kandidaten gekomen, die beide een assessment hebben afgelegd waaruit bleek dat ze beide ruimschoots beschikken over de benodigde kwalificaties voor deze functie. Het bestuur is blij dat Erwin van Ballegoij benoemd kon worden als hoofd NVON-bureau. Hij zal leiding geven aan de medewerkers van het bureau en secretariaat. Tegelijk is Corine Hijmissen aangesteld als stafmedewerker, verantwoordelijk voor vakbondszaken en NVON-projecten. Leden kunnen bij haar terecht met vragen over de cao en rechtspositie. Ook zal zij de NVON vertegenwoordigen bij de ledenvergaderingen van de FvOv, omdat ik verkozen ben als bestuurslid van de FvOv. Een dubbelrol leek me niet wenselijk. Het hoofd NVON-bureau én de stafmedewerker kunnen ook taken van elkaar overnemen als dat noodzakelijk is. We hebben in het afgelopen seizoen gemerkt hoe belangrijk dat is. Ik hoop op een mooie samenwerking met hen beiden. Ze stellen zich binnenkort aan u voor.

 

In deze maand is ook het ontwikkelteam Mens en Natuur van start gegaan dat kerndoelen zal ontwikkelen voor basisschool en onderbouw vo. Leraren uit primair en voortgezet onderwijs samen met lerarenopleiders, curriculumexperts van SLO en een procesbegeleider zijn hier het komende jaar mee bezig. Als NVON hebben we een belangrijke rol in dit proces. Eerst bij de selectiegesprekken met kandidaten, en tijdens het ontwikkelproces ook om advies te geven over het startdocument en de tussenproducten. Vlak voor de zomer hebben we zulk advies ook afgegeven voor het ontwikkelteam Natuurwetenschappelijke vakken. Dat proces zal ook nog een jaar in beslag nemen.

 

We merken dat het best een uitdaging is om collega’s goed bij deze vernieuwingsprocessen te betrekken.  Een curriculum geeft kaders mee voor het schrijven van de syllabus en het leermateriaal. Daarmee wordt  het een stuk concreter. Naast het leerplan is belangrijk welke vakken een leerling volgt en hoeveel tijd er voor elk vak beschikbaar is. Er is veel discussie rond het niveau van eindexamens wis- en natuurkunde, in relatie tot wat er nodig is bij bètaopleidingen. Wat nu enigszins op de achtergrond blijft is de zogenaamde ‘ontwerpruimte’, ofwel het aantal uren studielast dat een vak toebedeeld krijgt. Dat is een richtlijn van het ministerie, waar de curriculumontwerpers (en wij) geen zeggenschap over hebben. Het lijkt erop dat bij de bètavakken, met name de natuurkunde en biologie, minder uren ingevuld mogen worden. Hoe goed het curriculum ook vormgegeven wordt: als er onvoldoende tijd beschikbaar is, gaan we het niet winnen. Bèta? Belangrijk! Die boodschap moet ook heel duidelijk gemaakt worden. Tijdens het Bèta & Technologie Festival (BTF) op 4 oktober laten we zien hoe de NVON aan de actualisatie van het curriculum werkt. En uiteraard nog veel meer van wat er in ons mooie bètaonderwijs allemaal gebeurt. Graag tot ziens op het festival.

 

Jan Jaap Wietsma

Voorzitter NVON

Reacties naar: j.j.wietsma@nvon.nl

3_NVOX23_TDS_nr7.pdf
NVOX

NVOX 2023 • nummer 7 • bladzijde 3