Voorwoord: Straks

Jan Jaap Wietsma

Het voorwoord van voorzitter Jan Jaap Wietsma in NVOX 5 (2024)

Straks

In de week waarin ik dit voorwoord schrijf is het eind maart, vlak voor de paasdagen. Als u deze tekst leest is het minstens zes weken later. Voor veel leden van de NVON een periode dat de stress rond eindexamens op zijn hoogtepunt is. Ik schrijf voor straks, maar neem u even mee terug naar nu, de week voor Pasen, en dat is nu alweer een aantal weken geleden. Waar ik voor de NVON op dit moment aan werk is vooral: straks. De inhoud van het onderwijs over een aantal jaren, of we daar nog genoeg lestijd voor hebben en of daar de docenten voor te vinden zijn.

Op de donderdag sprak ik iemand uit Zeist, die vertelde dat ’s avonds ‘The Passion’ langs zou komen. Op de zaterdagmorgen viel mijn oog op berichten in de krant die daarnaar verwezen. Eén van de stukjes had als kop: vertrouwen, verwijzend naar de rol van Judas: degene die medestander en vriend leek, maar tegenstander en verrader bleek. Vriendschap en vertrouwen hebben ook alles te maken met straks. Op elkaar aan kunnen, is nodig omdat je straks in een situatie kunt komen dat je elkaars hulp nodig hebt. Die houding spreekt niet vanzelf.

We hebben als NVON grote zorgen om het ‘straks’, in de discussie over een korting van uren op bètavakken (biologie, natuurkunde). Onze zorg is duidelijk: we willen dat onze vakken op niveau blijven. Maar ga je er met gestrekt been in of ga je constructief te werk? Ik heb er vertrouwen in dat de opbouwende gesprekken met SLO en OCW die we namens de NVON voeren ons straks veel meer opleveren. Terwijl ik dit schrijf kan ik nog niet zien hoe de oplossingen die we hebben aangedragen straks uitpakken. Ik hoop op positieve berichten.

Het bestuur is deze week ook bijgepraat over de ontwikkeling van de nieuwe NVON-website. We vormen daarvoor een webredactie die straks, als de website gebouwd is, de inhoud van de huidige site gaat selecteren en overzetten. Dat is een flinke klus. In de aanloop daarheen kijken we naar de manier om de ondersteuning en kennisdeling voor onze leden optimaal in te richten. We kijken naar straks: mogelijk nemen de inkomsten die we nu hebben af, waardoor we het huidige niveau van onze tijdschriften niet kunnen volhouden. We gaan onderzoeken hoe we kennis op een effectieve manier in de vereniging kunnen delen, tegen aanvaardbare kosten.

Op de maandag heb ik ook een uitgebreide reactie geschreven op het tweede tussenproduct van het kerndoelenteam Mens en Natuur. Samen met de andere feedback uit de NVON en andere partners in de advieskring helpen we het team straks de volgende stap te zetten op weg naar een nieuw programma voor het natuuronderwijs op basisschool en onderbouw. Dit werk is bedoeld om de basis te leggen voor de kennis van natuur en techniek. Daarom straks ook op basisscholen flink aan de slag met experimenten. Het is ambitieus en de vraag is of de leraren straks in staat zullen zijn om het programma goed te kunnen geven. Aan de andere kant vraagt onze maatschappij een solide introductie in bètavakken, waar we straks allemaal van profiteren. Wanneer u dit leest, gaat alweer de laatste adviesronde voor dit traject van start. Voor de bovenbouw start de adviesperiode voor de eindtermen voor de natuurwetenschappelijke vakken begin juli. Straks, in september, organiseert de NVON-commissie Onderwijsontwikkeling een aantal bijeenkomsten om hierover in gesprek te gaan. Onderwijs én onderwijsontwikkeling nu is bedoeld voor straks. Ik hoop dat het werk van nu, in de week voor Pasen, daar positief aan bijdraagt.

Jan Jaap Wietsma
Voorzitter NVON
Reacties naar: j.j.wietsma@nvon.nl

3_Voorwoord-Straks-NVOX-5-2024.pdf
NVOX

NVOX 2024 • nummer 5 • bladzijde 3