Voorwoord: Kennis

Jan Jaap Wietsma

Het voorwoord van NVON-voorzitter Jan Jaap Wietsma:  Kennis

In ons onderwijs leiden we leerlingen en studenten op om kritisch met kennis om te gaan, en zo feit en fictie te onderscheiden. Goede en betrouwbare bronnen gebruiken en  vergelijken hoort daar bij.
Geregeld krijg ik van leerlingen, die met hun profielwerkstuk bezig zijn, de vraag of ik een wetenschappelijk artikel voor hen kan opzoeken. Soms treffen ze een vrij toegankelijk Open Accessartikel, maar vaak ook niet. “U denkt toch niet dat we daar 36 dollar voor gaan betalen?!” Daar ben ik het helemaal mee eens. Ik kan alleen aan die wens voldoen, doordat ik via de universiteit toegang heb tot de wetenschappelijk bibliotheek; maar het overgrote deel van de onderwijscollega’s heeft die faciliteit niet, en die zouden we wel moeten hebben.
Beleidsmakers die dit lezen: zorg dat leraren toegang krijgen tot wetenschappelijke literatuur, net als de medewerkers van universiteiten en onderzoekinstellingen. Wanneer we leerlingen opleiden om een vervolgopleiding aan universiteit of hbo te gaan doen, is het belangrijk om hun ook te laten zien waar kennis vandaan komt en te vinden is. Dat is in een wereld waar feit en fabel vrijelijk rondwaren van levensbelang.
Een enkele keer verschijnt in de NVON-nieuwsbrief een enthousiast bericht, dat leraren toegang kunnen krijgen tot wetenschappelijke artikelen. Dat betreft dan een portaal van NRO (het nationale regie-orgaan onderwijsonderzoek). Daar zijn wetenschappelijke artikelen over onderwijsonderzoek op een rij gezet. Voor mensen die didactisch aan de slag zijn, is dat helemaal prima. Maar als je leerlingen bezig zijn met een profielwerkstuk over hersenonderzoek of waterstofopslag, heeft dat weinig zin. Dan wil je de originele publicaties op dat vakgebied kunnen terugvinden.
Meestal zijn de vakbladen waar we nieuwtjes opdoen niet de wetenschappelijke tijdschriften. Dat zijn vaak persberichten in de krant of artikelen in vakbladen. De NVOX vervult die rol ook. Mooie ontwikkelingen in de school en onze vakgebieden komen samen. Kennis delen en van elkaar leren is voor de NVON een belangrijke reden van bestaan. De NVOX speelt daarin een belangrijke rol.
NVOX is een verenigingsblad, maar heeft een bredere uitstraling en statuur. Daar kunnen we als NVON trots op zijn. Kwaliteit vraagt inspanning. Als een blad, in dit geval NVOX, door heel het land op de deurmat valt is daar een intensief redactieproces aan vooraf gegaan. Dat geldt ook als het een medium in digitale vorm zou zijn. Toegewijde en kritische redacteuren hebben veel tijd en energie gestoken in het leesbaar en correct maken van de aangeleverde bijdragen.
Liefst met vermelding van goed bereikbare bronnen. En ook onze redacteuren moeten allerlei capriolen uithalen om de originele wetenschappelijke publicaties te bemachtigen om beweringen te onderbouwen.
Maar, beste lezer, realiseert u zich dat dit blad tot stand komt met een redactie van vrijwilligers die dit redactiewerk in hun vrije tijd doen? Kunnen zij dat blijven doen, ook als het werk in de klas alle aandacht opeist?
Dragen we met elkaar een steentje bij aan dit blad? Geven we de redactie wat ze nodig heeft om het werk te doen? Wat hebben wij er als vereniging voor over om goede en toegankelijke kennis op ons vakgebied te kunnen lezen? U begrijpt, voldoende reden om hier tussen redactie, bestuur en de rest van de vereniging het gesprek over te voeren. Met als belangrijkste doel: zorgen dat het toegankelijk maken en delen van betrouwbare kennis en ervaring voortgang kan vinden.

Jan Jaap Wietsma
Voorzitter NVON
Reacties naar: j.j.wietsma@nvon.nl

3_NVOX22_TDS_NR-1.pdf
NVOX

NVOX 2022 • nummer 1 • bladzijde 3