Voorwoord: Een netwerk

Jan Jaap Wietsma

Het voorwoord van NVON-voorzitter Jan Jaap Wietsma: Een netwerk

Een netwerk

In het vorige nummer van de NVOX ging het over ‘delen’. Het delen van kennis is een onmisbaar aspect in een vereniging van professionals in het onderwijs. In de afgelopen  maanden heb ik diverse teksten geschreven voor projectaanvragen waar de NVON bij betrokken is. In zulke stukken moet ook altijd benoemd worden uit wie de vereniging bestaat, en wat de doelen zijn. Nu is dat allemaal niet zo ingewikkeld om op te schrijven. Maar: we weten van onze leden meestal niet waar ze mee bezig zijn of interesse in hebben. Met regelmaat worden projecten voorbereid in samenspraak met andere organisaties.
Wanneer het over bètaonderwijs gaat, blijkt dat veel deelnemers aan deze gesprekken lid van de NVON zijn. Maar vaak weten we dat niet van elkaar.

Wanneer het gaat over ‘ontmoeten’ denk ik dat we hier veel meer uit kunnen halen. Want: hebt u in beeld welke collega’s van uw school lid van de NVON zijn? Op zich heb je daar niet zoveel aan. Graag wil je ontdekken wat je met elkaar kunt delen. We zijn een vereniging, waar mensen zich als lid bij aansluiten en van de vereniging iets verwachten, maar ook iets te bieden hebben. Het ligt voor de hand dat je toegang hebt tot de ledenlijst in het netwerk en contacten kunt leggen. De NVON biedt deze mogelijkheden nu niet. Nu zijn daar wel oplossingen voor te bedenken, waarvan een voor de hand liggende is: maak een groep op facebook, linkedin of een ander sociaal platform. Uiteraard: dat kan, maar daarvoor hoef je geen lid van de vereniging te worden.

Onze website heeft de mogelijkheid om in te loggen in mijn.nvon. Op die manier is alle inhoud van de vakbladen toegankelijk. Op die persoonlijke pagina is het nu wel mogelijk om je interesse aan te geven voor één of meerdere kringen. Maar vervolgens kun je niet zien wie er nog meer bij die kring aangesloten zijn. Mijn wens is dat deze functionaliteit uitgebreid wordt met een deel met informatie die leden over zichzelf beschikbaar stellen voor andere leden. Een naam en foto, basale contactgegevens om onderling contact te zoeken. En, om het zinvoller te maken, informatie over: wie ben ik, wat kan ik, waar ben ik in geïnteresseerd en op welke manier ben ik in de vereniging actief. Deze gegevens moet je als lid kunnen aanvullen en kiezen welke informatie binnen de vereniging bekeken mag worden. Dus een ledenoverzicht dat voor andere leden toegankelijk is en waarin gezocht kan worden op interesses (bijvoorbeeld: digitaal toetsen, practicum natuurkunde, filmpjes maken).

Een andere wens is om NVON in de regio weer slagkracht te geven. We hebben nu meer dan honderd kringen, keurig verdeeld in de schoolsoorten en vakken en hier en daar nog een actief kringbestuur. Ik zie graag dat we NVON-regio’s opnieuw vormgeven, zodat ze logisch aansluiten bij de regionale verbanden van andere netwerken die in het bèta-landschap actief zijn. Vaak zijn NVON-leden uit de regio al actief als kringvertegenwoordiger, of in organiseren en verbinden van allerlei activiteiten van andere organisaties. Aangevuld met een aantal leden uit de regio die op landelijk niveau actief zijn voor een vaksectie of bestuurscommissie kunnen ze een regionale groep kartrekkers vormen. Dit kan de verbinding tussen regio en landelijk werkend bestuur en bureau sterker maken. Met deze aanpak kan de NVON zich op een zinvolle manier ontwikkelen tot een sterke partner in de regio. Hiermee kan de NVON meer dan nu zichtbaar zijn op scholen, aansluiting zoeken bij overleg in de regio of in samenwerking met andere partijen interessante activiteiten organiseren.

Dit zijn mijn twee wensen voor het versterken van het netwerk van de NVON.
Wat denkt u daarvan? Laat het me weten!
Graag gebruik ik deze suggesties om er met het bestuur mee aan de slag te gaan.

Jan Jaap Wietsma
Voorzitter NVON
Reacties naar: j.j.wietsma@nvon.nl

3_NVOX23_TDS_NR-2.pdf
NVOX

NVOX 2023 • nummer 2 • bladzijde 3