Voorwoord: Beeldvorming

Jan Jaap Wietsma

Het voorwoord van NVON-voorzitter Jan Jaap Wietsma: Beeldvorming

Een ‘vereniging’ is iets wat je moeilijk beet kunt pakken. De vereniging bestaat uit mensen, die gedachten, kennis en inzichten en gezamenlijke doelen delen. Dat geldt ook voor de vereniging NVON. Leden ontmoeten elkaar soms wel, maar vaak niet in levenden lijve.
De foto van een groot plein waarop al onze leden staan, is niet het beeld dat laat zien wat de NVON is, waar we voor staan, wat we willen bereiken. Daarvoor zijn andere beelden, sterke teksten, daden en producten nodig. Dan werk je aan beeldvorming. Als voorzitter ben ik ook bezig met beeldvorming. Aan de ene kant draag ik bij aan het beeld dat we naar buiten hebben. Aan de andere kant probeer ik ook goed te kijken hoe de vereniging in elkaar zit, hoe we samenwerken en hoe dat uitpakt richting onze leden en naar de buitenwereld. We verenigen ons, zodat we invloed kunnen hebben op onze werksituatie, de inhoud van ons vak, de waardering voor ons werk enzovoorts. Hoe we er als NVON uitzien, welk beeld we oproepen, is mede bepalend voor de invloed die we hebben. Dan is het belangrijk om na te denken over de vraag: wélk beeld laten we dan zien? Hoe organiseren we ons als NVON, zodat we het beeld kunnen laten zien dat we met elkaar graag willen?
Voor het vormen van een nieuw beeld is een ideale situatie dat je een kneedbare organisatie hebt. Uit een blok zachte klei kun je in principe alles vormen; maar welk model kies je? Gelukkig bestaan verenigingen uit mensen, die kunnen besluiten om dingen anders in te richten en anders aan te pakken. Mensen zijn niet uit steen gehouwen, maar in de praktijk blijken gewoonten en denkbeelden soms bijzonder taai.

Naar een nieuwe NVON

De NVON als vereniging is nu op een bepaalde manier georganiseerd. Daar is een geschiedenis van vijfenveertig jaar overheen gegaan. Iedere keer een kleine stap, toevoeging, nieuw doel, nieuwe commissie, groter bestuur, een bureau, een website, tijdschriften, nieuwe schoolvakken. Voor juiste beeldvorming moet je afstand nemen. Bestuur en secties hebben aandacht besteed aan de volgende vragen: wat doen we, wat willen we (gaan) doen, hoe doen we dat en welke organisatie past daar bij?
De lijst van doelen (het wat) is indrukwekkend lang geworden. We kunnen lang niet alles realiseren.
Doelen bereiken doe je door dingen te doen. Hoe dat eruit ziet en welke activiteiten je dan onderneemt, is minder eenvoudig vast te stellen. Binnen de NVON doen we heel veel, vaak heel goed en gedreven. Waar we energie in steken, en hoe we dat vervolgens doen is minder gemakkelijk te beslissen. In de loop der jaren zijn er veel activiteiten bij gekomen,
waarvan sommige veel energie en budget vragen, maar waarvan het goed is om te bedenken of ze nog passen bij de doelen die we samen hebben.
Een laatste stap is het organiseren van al die activiteiten. Welke mensen pakken wat op? Hoe bepaal je de richting en de organisatievorm waarin dat gebeurt?
De werkgroep NieuwNVON zal, samen met bestuur en leden, nadenken over de keuze van doelen en activiteiten. Tegelijk denken we na over de vorm die de NVON op basis hiervan kan krijgen. NieuwNVON doet op verschillende momenten voorstellen aan het bestuur, dat zo stapsgewijs kan besluiten en bijsturen.

Als u het wat lijkt om hieraan bij te dragen: we zoeken leden voor de werkgroep NieuwNVON. Als u daar interesse in heeft, kijk dan op de NVON website, pagina vacatures.

Jan Jaap Wietsma
Voorzitter NVON
Reacties naar: j.j.wietsma@nvon.nl

283_NVOX20_TDS_NR-6.pdf
NVOX

NVOX 2020 • nummer 6 • bladzijde 283