Ontwerpprincipes voor ‘onderzoekend leren’ toegelicht

Chantal Baselier, Roland Gijsbers, Simon de Groot, Jorne Vinck, Jannet Doppenberg, Martin Vos

Bètadocenten van het Peellandcollege hebben drie schooljaren deelgenomen aan de professionele leergemeenschap (PLG): ‘Talentontwikkeling door onderzoekend leren’. In het kader van deze PLG hebben zij hun lessen meer ‘onderzoekend leren’ gemaakt. In dit artikel worden de algemene ontwerpprincipes van het Peellandcollege met behulp van voorbeelden verder toegelicht. Deze bijdrage met nadere beschrijvingen van concrete aanpakken is een vervolg op het artikel Naar meer onderzoekend leren in de bètalessen op bladzijde 70 van het vorige nummer NVOX.

Vorige Volgende
NVOX

NVOX 2018 • nummer 3 • bladzijde 122-123

Artikel lezen?

Dit artikel is alleen toegankelijk voor leden van NVON. Wil je verder lezen?
Log dan eerst in

Nog geen lid? Meld u aan!