EXO: ervaring te koop

Rob van Haren, Theo Smits

In 1993 doen alle leerlingen van havo/vwo eindexamen volgens het nieuwe eindexamenprogramma natuurkunde (WEN). Nieuw als onderdeel van het S.O. is hierin de keuzeopdracht met als mogelijke invulling: het uitvoeren van een onderzoeksopdracht. Aan de Afdeling Didaktiek Natuurkunde van de KUN wordt sinds januari 1990 in het kader van het PBN-2-project het Eigen Experimenteel Onderzoek (EXO) als invulling van de keuzeopdracht onderzocht en gestimuleerd. Uit een enquête! blijkt, dat een dergelijke invulling door natuurkundedocenten wenselijk wordt gevonden maar door haar aard ook een aantal knelpunten en onzekerheden kent. Daarom zijn op de KUN "tools" ontwikkeld voor docenten die EXO willen laten uitvoeren door hun leerlingen. Dit artikel geeft informatie over het EXO-Iogboek, de ideeënbank en een videoband.

NVOX

NVOX 1992 • nummer 9 • bladzijde 432 - 433

Artikel lezen?

Dit artikel is alleen toegankelijk voor leden van NVON. Wil je verder lezen?
Log dan eerst in

Nog geen lid? Meld u aan!